متن آهنگ Come Back Home از BTS

- Come Back Home

- 0 👁

ژانر: رپ

موضوع: موسیقی - غیره
Cause I'm comin' back home translate 난 지금 무엇을 찾으려고 애를 쓰는 걸까 난 지금 어디로 쉬지않고 흘러가는가 난 내 삶의 끝을 본 적이 있어 내 가슴속은 갑갑해졌어 내 삶을 막은 것은 나의 내일에 대한 두려움 Angry? Hungry? Yes I'm hangry translate 매일이 되풀이, 미랜 개뿔이 나는 없었어 그리고 또 내일조차 없었어 아직 우린 젊기에 괜찮은 미래가 있기에 자 이제 그 차가운 눈물을 닦고 Come Back Home translate 왜 시간을 허비해 내 피 땀들은 정직해 자 이제 그 트로피에 내 이름 박고 Come Back Home translate You must Come Back Home translate 떠나간 마음보다 따뜻한 You must Come Back Home translate 거칠은 인생속에 You must Come Back Home translate 떠나간 마음보다 따뜻한 You must Come Back Home translate 나를 완성하겠어 Come back to my home, Come Back Home translate Come back to my home, Come Back Home translate (거칠은 인생속에) Come back to my home, Come Back Home translate Come back to my home, Come Back Home translate (나를 완성하겠어) Hunnit band, hunnit band, hunnit band translate 가문의 영광 어머니께 또 내 식구들의 배, 터지게 부풀려주려 계속 열일해, 열일해, 열일해 친구들, 걱정 붙들어 매 우리들 앞길이 훤해 Started from the bottom and we still going up translate 난 더 많은것을 원해 아직 우린 젊기에 괜찮은 미래가 있기에 자 이제 그 차가운 눈물을 닦고 Come Back Home translate 왜 시간을 허비해 내 피 땀들은 정직해 자 이제 그 트로피에 내 이름 박고 Come Back Home translate You must Come Back Home translate 떠나간 마음보다 따뜻한 You must Come Back Home translate 거칠은 인생속에 You must Come Back Home translate

떠나간 마음보다 따뜻한 You must Come Back Home translate 나를 완성하겠어 Oh, you must come back (Yah) translate You must come back (Yah) translate You must Come Back Home translate (집에 돌아와) Oh, you must come back (Yah) translate You must come back (Yah) translate You must Come Back Home translate (집에 돌아와) Cause I'm comin' back home translate You must Come Back Home translate 떠나간 마음보다 따뜻한 You must Come Back Home translate 거칠은 인생속에 You must Come Back Home translate 떠나간 마음보다 따뜻한 You must Come Back Home translate 나를 완성하겠어 Come back to my home, Come Back Home translate Come back to my home, Come Back Home translate (거칠은 인생속에) Come back to my home, Come Back Home translate Come back to my home, Come Back Home translate (나를 완성하겠어) English Translation translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
Cuz' I'm comin' back home translate What am I trying so hard to find now? translate Where am I continuously drifting to? translate I've seen the end of my life translate I feel suffocated inside my heart translate What is blocking my life is my fear towards tomorrow translate Angry? Hungry? Yes I'm hangry translate Everyday is repeating, the future is bleak translate There was no me translate And there was no future translate Because we are still young translate There is a decent future translate So let’s wipe that cold tears now and Come Back Home translate Why are you wasting your time? translate My blood and sweat are truthful translate Now, let's imprint my name on that trophy and translate Come Back Home translate You must Come Back Home translate Warmer than my heart which has left translate You must Come Back Home translate In this rough life translate You must Come Back Home translate Warmer than my heart which has left translate You must Come Back Home translate I will complete myself translate Come back to my home, Come Back Home translate Come back to my home, Come Back Home translate (In this rough life) translate Come back to my home, Come Back Home translate Come back to my home, Come Back Home translate (I will complete myself) translate Hunnit band, hunnit band, hunnit band translate An honor to my family, to my mother translate And to make my family get stuffed til their stomachs explode translate I continuously work hard, work hard, work hard translate Friends, don't you worry translate Our future path is bright translate Started from the bottom and we still going up translate I still want more translate Because we are still young translate There is a decent future translate So let’s wipe that cold tears now and

Come Back Home translate Why waste time translate My blood and sweat speak the truth translate Now, let's imprint my name on that trophy and translate Come Back Home translate You must Come Back Home translate Warmer than my heart which has left translate You must Come Back Home translate In this rough life translate You must Come Back Home translate Warmer than my heart which has left translate You must Come Back Home translate I will complete myself translate Oh, you must come back (Yah) translate You must come back (Yah) translate You must Come Back Home translate (Come back to my home) translate Oh, you must come back (Yah) translate You must come back (Yah) translate You must Come Back Home translate (Come back to my home) translate Cuz I'm comin' back home translate You must Come Back Home translate Warmer than my heart which has left translate You must Come Back Home translate In the rough life translate You must Come Back Home translate Warmer than my heart which has left translate You must Come Back Home translate I will complete myself translate Come back to my home, Come Back Home translate Come back to my home, Come Back Home translate (In this rough life) translate Come back to my home, Come Back Home translate Come back to my home, Come Back Home translate (I will complete myself) translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه