متن آهنگ Anpanman از BTS

- Love Yourself 轉 'Tear'

- 3 👁

ژانر: پاپ - هیپ هاپ
Waiting for you, Anpanman translate Waiting for you, Anpanman translate 내겐 없지 알통이나 갑빠 내겐 없지 super car like Batman 되게 멋진 영웅이 내 낭만 But 줄 수 있는 건 오직 Anpan 꿈꿔왔네 hero like Superman 힘껏 뛰었네 하늘높이 방방 무릎팍 까지는 것 따윈 두렵지 않아 순수한 내 어릴 적의 망상 I'm not a superhero translate 많은 것을 바라지마 I can be your hero translate 이런 말이 가당키나 한 일인지 모르겠어 정말 근데 꼭 해야겠어요 엄마 내가 아니면 누가할까 You can call me, say Anpan translate Waiting for you, Anpanman translate (Lemme hear ya say, lemme hear ya say) translate Waiting for you, Anpanman translate (Turn it up, turn it up, turn it up) translate 좀 더 힘을 내볼래 (Lemme hear ya say, lemme hear ya say) translate 너의 힘이 돼줄래 (Turn it up, turn it up, turn it up) translate 계속 돌려 돌려 나의 Anpan Keep ballin' ballin' still 방탄 눈 뜨니 hero but still in 미로 그 young man, young man, young man 계속 몰래 몰래 상처 만땅 But ballin' ballin' still 방탄

아파도 hero 두려움은 뒤로 Anpanman panman panman translate I'm a new generation Anpanman translate I'm a new superhero Anpanman translate 내가 가진 건 이 노래 한방 Lemme say "All the bad men, cop out" translate I'm a new generation Anpanman translate I'm a new superhero Anpanman translate 내가 가진 건 이 노래 한방 Lemme say "All the bad men, cop out" translate 가끔은 이 모든 게 두렵네 사랑하는 게 넘 많이 생겼기에 누군 말해 너도 이제 꼰대 다 됐으 자격 없어 그냥 하던 거나 잘 해 그래도 난 영웅이고파 download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
줄 수 있는 건 단팥빵 과 수고했단 말뿐이다만 부름 바로 날라갈게 날 불러줘 Waiting for you Anpanman translate (Lemme hear ya say, lemme hear ya say) translate Waiting for you Anpanman translate (Turn it up, turn it up, turn it up) translate 좀 더 힘을 내볼래 (Lemme hear ya say, lemme hear ya say) translate 너의 힘이 돼줄래 (Turn it up, turn it up, turn it up) translate 계속 돌려 돌려 나의 Anpan Keep ballin' ballin' still 방탄 눈 뜨니 hero but still in 미로 그 young man, young man, young man 계속 몰래 몰래 상처 만땅 But ballin' ballin' still 방탄 아파도 hero 두려움은 뒤로 Anpanman panman panman translate 솔직하게 무서워 넘어지는 게 너희들을 실망시키는 게 그래도 내 온 힘을 다해서라도 나 꼭 너의 곁에 있을게

다시 넘어지겠지만 또다시 실수 하겠지만 또 진흙투성이겠지만 나를 믿어 나는 hero니까 Yeah yeah translate 계속 돌려 돌려 나의 Anpan Keep ballin' ballin' still 방탄 눈 뜨니 hero but still in 미로 그 young man, young man, young man 계속 몰래 몰래 상처 만땅 But ballin' ballin' still 방탄 아파도 hero 두려움은 뒤로 Anpanman panman panman translate I'm a new generation Anpanman translate I'm a new superhero Anpanman translate 내가 가진 건 이 노래 한방 Lemme say "All the bad men, cop out" translate I'm a new generation Anpanman translate I'm a new superhero Anpanman translate 내가 가진 건 이 노래 한방 Lemme say "All the bad men, cop out" translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه