متن آهنگ Am I Wrong از BTS

- WINGS

- 8 👁The world's goin' crazy translate 넌 어때 how bout ya You think it is okay translate 난 좀 아닌 것 같어 귀가 있어도 듣질 않어 눈이 있어도 보질 않어 다 마음에 물고기가 살어 걔 이름 SELFISH SELFISH 우린 다 개 돼지 화나서 개 되지 황새 VS 뱁새 전쟁이야 ERRDAY 미친 세상이 yeah 우릴 미치게 해 그래 우린 다 CRAZY 자 소리질러 MAYDAY MAYDAY translate 온 세상이 다 미친 것 같아 끝인 것 같아 Oh why Oh why translate Oh why Oh why translate Oh why why why why translate OH MY GOD translate Am I Wrong translate 내가 뭐 틀린 말했어 내가 뭐 거짓말했어 Going crazy translate 미쳤어 미쳤어

Crazy 미쳤어 미쳤어 Am I Wrong translate Am I Wrong translate 어디로 가는지 세상이 미쳐 돌아가네 Are you ready for this translate Are you ready for this translate Are you ready for this translate NO I'M NOT translate 그램마 니가 미친겨 미친 세상에 안 미친 게 미친겨 온 천지 사방이 HELL YEAH translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
온라인 오프라인이 HELL YEAH translate 뉴스를 봐도 아무렇지 않다면 그 댓글이 아무렇지 않다면 그 증오가 아무렇지 않다면 넌 정상 아닌 게 비정상 온 세상이 다 미친 것 같아 끝인 것 같아 Oh why Oh why translate Oh why Oh why translate Oh why why why why translate OH MY GOD translate Am I Wrong translate 내가 뭐 틀린 말했어 내가 뭐 거짓말했어 Going crazy translate 미쳤어 미쳤어 Crazy 미쳤어 미쳤어 Am I Wrong translate Am I Wrong translate 어디로 가는지

세상이 미쳐 돌아가네 미친 세상 길을 잃어도 아직은 더 살고 싶어 찾고 싶어 나의 믿음을 Am I Wrong translate 내가 뭐 틀린 말했어 내가 뭐 거짓말했어 Going crazy translate 미쳤어 미쳤어 Crazy 미쳤어 미쳤어 Am I Wrong translate Am I Wrong translate 어디로 가는지 세상이 미쳐 돌아가네 Are you ready for this translate Are you ready for this translate Are you ready for this translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه