متن آهنگ 21세기 소녀 از BTS

- WINGS

- 2 👁You worth it you perfect translate Deserve it just work it translate 넌 귀티나 귀티 또 pretty야 pretty 빛이나 빛이 넌 진리이자 이치 혹시 누가 너를 자꾸 욕해 욕해 Tell em you're my lady translate 가서 전해 전해 딴 놈들이 뭐라건 이 세상이 뭐라건 넌 내게 최고 너 그대로 절대 쫄지 말아 누가 뭐래도 넌 괜찮아 Alright 강해 너는 말야 You say yes or no yes or no translate 20세기 소녀들아 Live your life translate live your life come on baby translate 21세기 소녀들아 You don't mind translate you don't mind that new lady translate 말해 너는 강하다고 말해 넌 충분하다고 Let you go let you go let you go translate Let it go oh translate

All my ladies put your hands up translate 21세기 소녀 hands up translate All my ladies put your hands up translate Now scream translate 너 지나가네 남자들이 say Oh yeah 쟤 뭐야 대체 누구야 넋이 나가네 여자들이 say 어 얘는 또 뭐야 대체 누구야 Oh bae 절대 낮추지 마 Okay 쟤들에 널 맞추진 마 You're mine translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
넌 충분히 아름다워 Don't worry don't worry translate baby you're beautiful translate You You You translate 20세기 소녀들아 Live your life translate live your life come on baby translate 21세기 소녀들아 You don't mind translate you don't mind that new lady translate 말해 너는 강하다고 말해 넌 충분하다고 Let you go let you go let you go translate Let it go oh translate All my ladies put your hands up translate 21세기 소녀 hands up translate All my ladies put your hands up translate Now scream translate

Everybody wanna love you translate Everybody gonna love you translate 다른 건 걱정하지 마 Everybody wanna love you bae translate Everybody gonna love you bae translate 넌 사랑 받아 마땅해 All my ladies put your hands up translate 21세기 소녀 hands up translate All my ladies put your hands up translate Now scream translate All my ladies put your hands up translate 21세기 소녀 hands up translate All my ladies put your hands up translate Now scream translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه