متن آهنگ 00:00 (Zero O'Clock) از BTS

- MAP OF THE SOUL : 7

- 2 👁그런 날 있잖아 이유 없이 슬픈 날 몸은 무겁고 나 빼곤 모두 다 바쁘고 치열해 보이는 날 발걸음이 떨어지질 않아 벌써 늦은 것 같은데 말야 온 세상이 얄밉네 Yeah 곳곳에 덜컥거리는 과속방지턱 맘은 구겨지고 말은 자꾸 없어져 도대체 왜 나 열심히 뛰었는데 오 내게 왜 집에 와 침대에 누워 생각해봐 내 잘못이었을까 어지러운 밤 문득 시곌 봐 곧 12시 뭔가 달라질까 그런 건 아닐 거야 그래도 이 하루가 끝나잖아 초침과 분침이 겹칠 때 세상은 아주 잠깐 숨을 참아 Zero O'Clock translate And you gonna be happy translate And you gonna be happy translate 막 내려앉은 저 눈처럼 숨을 쉬자 처음처럼

And you gonna be happy translate And you gonna be happy translate Turn this all around translate 모든 게 새로운 Zero O'Clock translate 조금씩 박자가 미끄러져 쉬운 표정이 안 지어져 익숙한 가사 자꾸 잊어 내 맘 같은 게 뭐 하나 없어 그래 다 지나간 일들이야 혼잣말해도 참 쉽지 않아 Is it my fault? translate Is it my wrong? translate 답이 없는 나의 메아리만 download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
집에 와 침대에 누워 생각해봐 내 잘못이었을까 어지러운 밤 문득 시곌 봐 곧 12시 뭔가 달라질까 그런 건 아닐 거야 그래도 이 하루가 끝나잖아 초침과 분침이 겹칠 때 세상은 아주 잠깐 숨을 참아 Zero O'Clock translate And you gonna be happy translate And you gonna be happy translate 막 내려앉은 저 눈처럼 숨을 쉬자 처음처럼 And you gonna be happy translate And you gonna be happy translate Turn this all around translate 모든 게 새로운 Zero O'Clock translate 두 손 모아

기도하네 내일은 좀 더 웃기를 For me translate 좀 낫기를 For me translate 이 노래가 끝이 나면 새 노래가 시작되리 좀 더 행복하기를 Yeah And you gonna be happy translate And you gonna be happy translate 아주 잠깐 숨을 참고 오늘도 나를 토닥여 And you gonna be happy translate And you gonna be happy translate Turn this all around translate 모든 게 새로운 Zero O'Clock translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه