متن آهنگ 피 땀 눈물 از BTS

- WINGS

- 0 👁

ژانر: رپ - پاپ

موضوع: دل شکستگی - عشق
피 땀 눈물 내 마지막 춤을 다 가져가 가 피 땀 눈물 내 차가운 숨을 다 가져가 가 피 땀 눈물 피 땀 눈물 내 몸 마음 영혼도 너의 것인 걸 잘 알고 있어 이건 나를 벌받게 할 주문 Peaches and cream translate Sweeter than sweet translate Chocolate cheeks translate and chocolate wings translate But 너의 날개는 악마의 것 너의 그 sweet 앞엔 bitter bitter Kiss me 아파도 돼 어서 날 조여줘 더 이상 아플 수도 없게 Baby 취해도 돼 이제 널 들이켜

목 깊숙이 너란 위스키 피 땀 눈물 내 마지막 춤을 다 가져가 가 피 땀 눈물 내 차가운 숨을 다 가져가 가 원해 많이 많이 많이 많이 원해 많이 많이 많이 많이 많이 많이 원해 많이 많이 많이 많이 원해 많이 많이 많이 많이 download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
많이 많이 아파도 돼 날 묶어줘 내가 도망칠 수 없게 꽉 쥐고 날 흔들어줘 내가 정신 못 차리게 Kiss me on the lips lips translate 둘만의 비밀 너란 감옥에 중독돼 깊이 니가 아닌 다른 사람 섬기지 못해 알면서도 삼켜버린 독이 든 성배 피 땀 눈물 내 마지막 춤을 다 가져가 가 피 땀 눈물 내 차가운 숨을 다 가져가 가 원해 많이 많이 많이 많이

원해 많이 많이 많이 많이 많이 많이 원해 많이 많이 많이 많이 원해 많이 많이 많이 많이 많이 많이 나를 부드럽게 죽여줘 너의 손길로 눈 감겨줘 어차피 거부할 수조차 없어 더는 도망갈 수조차 없어 니가 너무 달콤해 너무 달콤해 너무 달콤해서 피 땀 눈물 피 땀 눈물 download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه