متن آهنگ 시차 از BTS

- MAP OF THE SOUL : 7

- 5 👁24 누구보다 더 빨리 어른이 된 것만 같아 My life has been a movie all the time translate 해 뜨는 곳으로 달렸어 Every single night 누구의 내일에 가봤던 것도 같아 온 세상이 너무 컸던 그 소년 Keep on runnin' errday mic 잡아들어 Friends ridin' subway translate I'll be in the airplane mode translate 전 세계를 Rock on I made my own lotto But 너무 빠른 건지 놓쳐버린 흔적이 Don't know what to do with translate Am I livin' this right? translate 왜 나만 다른 시공간 속인 걸까 Oh I can't call ya I can't hol' ya translate Oh I can't translate And yes you know yes you know translate Oh I can't call ya I can't touch ya translate Oh I can't translate Let me know translate Can I someday finna find my time translate

Finna find my time translate Someday finna find my time translate Oh I think I was in yesterday translate Cuz everybody walk too fast translate 나도 모르게 커버린 어린 나 (길을 잃어버린 어린아이처럼) This got me oh just trippin' translate 서성대는 이 느낌 Don't know what to do with translate Am I livin' this right? translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
왜 나만 다른 시공간 속인 걸까 Oh I can't call ya I can't hol' ya translate Oh I can't translate And yes you know yes you know translate Oh I can't call ya I can't touch ya translate Oh I can't translate Let me know translate Can I someday finna find my time translate Finna find my time translate Someday finna find my time translate 때론 나의 숨 막힐 때면 모잘 눌러쓰고 계속 달려 Yeah I don't gotta know where I go translate Even if it's opposite of sun translate One time for the present translate

Two time for the past translate Happy that we met each other translate Now til' the very end translate Oh I will call ya I will hol' ya translate Oh I will translate And yes you know yes you know translate Oh I will call ya I will touch ya translate Oh I will translate And you know translate Can I someday finna find my time translate Can I someday finna find my time translate Finna find my time translate Find my time translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه