متن و ترجمه آهنگ Baby One More Time از Britney Spears

👁 ١٨٥٥
امتیاز ٥.٧ از ٦ نظرOh, baby, baby اوه، عزیزم، عزیزم

Oh, baby, baby اوه، عزیزم، عزیزم

Oh, baby, baby, how was I supposed to know اوه، عزیزم، عزیزم، از کجا باید میدونستم

That something wasn't right here? که یه چیزی درست نبوده

Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go اوه عزیزم، عزیزم، نباید میذاشتم بری

And now you're out of sight, yeah و الان تو دیگه در دسترس نیستی، اره

Show me how you want it to be بهم بگو میخوای چطوری باشه

Tell me, baby, 'cause I need to know now, oh, because بهم بگو، عزیزم، چون من نیاز دارم تا بدونم، اوه، به خاطر اینکه

My loneliness is killing me (And I) تنهایی من داره منو میکشه (و من)

I must confess I still believe (Still believe) باید اعتراف کنم که هنوز ایمان دارم (ایمان دارم)

When I'm not with you I lose my mind وقتی که من بار تو نیستم عقلم رو از دست میدم

Give me a sign, hit me Baby One More Time بهم یه نشونه بده، یه بار دیگه منو بزن عزیزم

Oh, baby, baby, the reason I breathe is you اوه، عزیزم، عزیزم، دلیلی که نفس میکشم تویی

Boy, you got me blinded پسر، تو منو نابینا کردی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Oh, pretty baby, there's nothing that I wouldn't do اوه، پسر خوشگل، كاری نيست كه نباید بکنم

It's not the way I planned it این، طوری که من برنامه ریزی کرده بودم نیست

Show me how you want it to be بهم بگو میخوای چطوری باشه

Tell me, baby, 'cause I need to know now, oh, because بهم بگو، عزیزم، چون من نیاز دارم تا بدونم، اوه، به خاطر اینکه

My loneliness is killing me (And I) تنهایی من داره منو میکشه (و من)

I must confess I still believe (Still believe) باید اعتراف کنم که هنوز ایمان دارم (ایمان دارم)

When I'm not with you I lose my mind وقتی که من بار تو نیستم عقلم رو از دست میدم

Give me a sign, hit me Baby One More Time بهم یه نشونه بده، یه بار دیگه منو بزن عزیزم

Oh, baby, baby اوه، عزیزم، عزیزم

Oh-oh اوه، اوه

Oh, baby, baby اوه، عزیزم، عزیزم

Eh-eh-yeah اه، اه، اره

Oh, baby, baby, how was I supposed to know? اوه، عزیزم، عزیزم، از کجا باید میدونستم؟

Oh, pretty baby, I shouldn't have let you go اوه، پسر خوشگل، نباید میذاشتم بری

متن آهنگ Baby One More Time از Britney Spears

I must confess that my loneliness is killing me now بايد اعتراف كنم كه تنهایی من داره حالا منو میکشه

Don't you know I still believe تو نمیدونی که من هنوز باور دارم

That you will be here, and give me a sign که اینجا خواهی بود، و به من یه نشونه میدی

Hit me Baby One More Time یک بار دیگه منو بزن عزیزمMy loneliness is killing me (And I) تنهایی من داره منو میکشه (و من)

I must confess I still believe (Still believe) باید اعتراف کنم که هنوز ایمان دارم (ایمان دارم)

When I'm not with you I lose my mind وقتی که من بار تو نیستم عقلم رو از دست میدم

Give me a sign, hit me Baby One More Time بهم یه نشونه بده، یه بار دیگه منو بزن عزیزم

I must confess that my loneliness is killing me now بايد اعتراف كنم كه تنهایی من داره حالا منو میکشه

Don't you know I still believe تو نمیدونی که من هنوز باور دارم

That you will be here, and give me a sign که اینجا خواهی بود، و به من یه نشونه میدی

Hit me Baby One More Time یک بار دیگه منو بزن عزیزم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background