تصویر آهنگ Two Moons از BoyWithUke

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Two Moons از BoyWithUke

آلبوم: Fever Dreams

👁 ٩٥٩
امتیاز ٧.٠ از ٣ نظرTwo Moons, I can feel myself start catching on fire دو ماه، می توانم احساس کنم که شروع به گرفتن کردم

You knew, yeah, you kept it to yourself, to yourself می دانستی، آره، آن را برای خودت، برای خودت نگه داشتی

Two Moons, I get lost on my way, searching for liars translate

This ain′t good for my health, no, this ain't good for my health

Sorry, please excuse me for my mess translate

My heart′s been pouring through my chest

I fell through corridors of broken floors از راهروهای طبقات شکسته افتادم

I'm sorry that I left translate

Fell asleep in my new bed translate

I can't feel happy in my head translate

دانلود آهنگ Two Moons از BoyWithUke

I see Two Moons and nothing more translate

I close my door, I′m left with less

I don′t feel serene (oh)

No, I don't feel too clean (oh) translate

And I don′t want to be the one to make you cry

Oh, plain sight, I'll start a fight translate

I′ll tell your friends that I lost my mind

And it'll take a while, but I′ll start to smile

Broken windows and broken tiles translate

Frozen willows that go for miles translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Hope to let go, yeah, that's a start امیدوارم رها شوم، بله، این یک شروع است

And you don't know where my soul′s headed

And I′m forgetting you

So I say translate

Sorry, please excuse me for my mess translate

My heart's been pouring through my chest translate

I fell through corridors of broken floors از راهروهای طبقات شکسته افتادم

I′m sorry that I left

Fell asleep in my new bed translate

I can't feel happy in my head translate

I see Two Moons and nothing more translate

I close my door, I′m left with less

Left, right, my eyesight is diminishing translate

My life sucks, at night I try to finish it translate

Early, pearly, whites get blurry translate

Surely, I'll go *** the *** dust translate

Cuts deeper as my head goes nuts translate

I′ll be a believer if I ever see trust

I must be disgusting rust translate

متن آهنگ Two Moons از BoyWithUke

God, I hate myself, I just wanna unplug translate

Yeah, *** no translate

I go where I want to translate

But I'm stuck in my bedroom translate

I'm telling lies to keep myself from hurting those around you translate

Yeah, after all these years, I found you translate(I found you) translate

(Again) translate

Sorry, please excuse me for my mess translate

My heart′s been pouring through my chest

I fell through corridors of broken floors از راهروهای طبقات شکسته افتادم

I′m sorry that I left

Fell asleep in my new bed translate

I can't feel happy in my head translate

I see Two Moons and nothing more translate

I close my door, I′m left with less

(I close my door, I'm left with less) translate

(I close my door, I′m left with less)

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background