تصویر آهنگ Idfc از Blackbear

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Idfc از Blackbear

آلبوم: Deadroses

👁 ٣٨٦٩٩
امتیاز ٧.٨ از ٥٠ نظرTell me pretty lies بهم دروغ های قشنگ بگو

Look me in the face بهم نگاه کن

Tell me that you love me بهم بگو عاشقمی

Even if it's fake حتی اگه الکی باشه

'Cause I don't *** care, at all چون به چپمم نیست

You've been out all night تو تمام شب بیرون بودی

I don't know where you've been نمی دونم کجا بودی

You're slurring all your words تو همه حرفاتو از لج میزنی

دانلود آهنگ Idfc از Blackbear

Not making any sense با عقل جور درنمیاد

But I don't *** care, at all ولی اصلا برام مهم نیست

'Cause I have hella feelings for you چون من احساسات شدیدی به تو دارم

I act like I don't *** care طوری رفتار میکنم انگار برام مهم نیست

Like they ain't even there جوری که اینا اصن وجود ندارن

'Cause I have hella feelings for you چون من احساسات شدیدی به تو دارم

I act like I don't *** care طوری رفتار میکنم انگار برام مهم نیست

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

'Cause I'm so *** scared چون من خیلی میترسم

I'm only a fool for you من برای تو فقط یه احمقم

And maybe you're too good for me و شاید تو برای من خیلی خوب هستی (من لیاقت تو رو ندارم)

I'm only a fool for you من برای تو فقط یه احمقم

But I don't *** care, at all, oh ولی من اصلا اهمیت نمیدم

Tell me pretty lies بهم دروغ های قشنگ بگو

Look me in the face بهم نگاه کن

Tell me that you love me بهم بگو عاشقمی

Even if it's fake حتی اگه الکی باشه

'Cause I don't *** care, at all چون به چپمم نیست

You've been out all night تو تمام شب بیرون بودی

I don't know where you've been نمی دونم کجا بودی

You're slurring all your words تو همه حرفاتو از لج میزنی

متن آهنگ Idfc از Blackbear

Not making any sense با عقل جور درنمیاد

But I don't *** care, at all ولی اصلا برام مهم نیست

'Cause I have hela feelings for you چون من نسبت به تو احساسات شدیدی دارمI act like I don't *** care طوری رفتار میکنم انگار برام مهم نیست

Like they ain't even there جوری که اینا اصن وجود ندارن

'Cause I have hella feelings for you چون من احساسات شدیدی به تو دارم

I act like I don't *** care طوری رفتار میکنم انگار برام مهم نیست

'Cause I'm so *** scared چون من خیلی میترسم

I'm only a fool for you من برای تو فقط یه احمقم

And maybe you're too good for me و شاید تو برای من خیلی خوب هستی (من لیاقت تو رو ندارم)

I'm only a fool for you من برای تو فقط یه احمقم

But I don't *** care, at all, oh ولی من اصلا اهمیت نمیدم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

user avatar
nadiyaiioii
 
0
می فههمم جملاتو با مغزو استخون

user avatar
آرمی فلک زده
 
0
معنی شو درک میکنم 🥺

user avatar
نورا
 
1
بهش ۱۰۰/۱۰۰ میدم
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background