متن و ترجمه آهنگ Idfc از Blackbear

- Deadroses

- 21113 👁
متن و ترجمه آهنگ Idfc از Blackbear امتیاز 7.4 از 21 نظر متن و ترجمه آهنگ Idfc از Blackbear

ژانر: پاپ - هیپ هاپ

موضوع: عشق یک طرفه - دل شکستگی
Tell me pretty lies بهم دروغ های قشنگ بگو Look me in the face بهم نگاه کن Tell me that you love me بهم بگو عاشقمی Even if it's fake حتی اگه الکیه باشه 'Cause I don't fucking care, at all چون من هیچ وقت اهمیت نمیدم You've been out all night تو تمام شب بیرون بودی I don't know where you've been نمی دونم کجا بودی You're slurring all your words تو همه حرفاتو از لج میزنی Not making any sense با عقل جور درنمیاد But I don't fucking care, at all ولی اصلا برام مهم نیست 'Cause I have hella feelings for you چون من احساسات شدیدی به تو دارم I act like I don't fucking care طوری رفتار میکنم انگار برام مهم نیست Like they ain't even there جوری که اینا اصن وجود ندارن 'Cause I have hella feelings for you چون من احساسات شدیدی به تو دارم I act like I don't fucking care طوری رفتار میکنم انگار برام مهم نیست

'Cause I'm so fucking scared چون من خیلی میترسم I'm only a fool for you من فقط برای شما احمق هستم And maybe you're too good for me و تو شاید برای من خیلی خوب باشی I'm only a fool for you من فقط برای شما احمق هستم But I don't fucking care, at all, oh من هیچوقت اهمیت نمیدم Tell me pretty lies بهم دروغ های قشنگ بگو download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
Look me in the face بهم نگاه کن Tell me that you love me بهم بگو عاشقمی Even if it's fake حتی اگه الکیه باشه 'Cause I don't fucking care, at all چون من هیچ وقت اهمیت نمیدم You've been out all night تو تمام شب بیرون بودی I don't know where you've been نمی دونم کجا بودی You're slurring all your words تو همه حرفاتو از لج میزنی Not making any sense با عقل جور درنمیاد But I don't fucking care, at all ولی اصلا برام مهم نیست 'Cause I have hela feelings for you چون من نسبت به تو احساس دارم

I act like I don't fucking care طوری رفتار میکنم انگار برام مهم نیست Like they ain't even there جوری که اینا اصن وجود ندارن 'Cause I have hella feelings for you چون من احساسات شدیدی به تو دارم I act like I don't fucking care طوری رفتار میکنم انگار برام مهم نیست 'Cause I'm so fucking scared چون من خیلی میترسم I'm only a fool for you من فقط برای شما احمق هستم And maybe you're too good for me و تو شاید برای من خیلی خوب باشی I'm only a fool for you من فقط برای شما احمق هستم But I don't fucking care, at all, oh من هیچوقت اهمیت نمیدم download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

برترین مشارکت کنندگان:

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه