تصویر آهنگ Traag از Bizzey Jozo Kraantje Pappie

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Traag از Bizzey Jozo Kraantje Pappie

آلبوم: Traag

👁 ١٦٨١
امتیاز ٤.٠ از ١ نظرBizzey translate

Ramiks bitch translate

Ayai translate

Doe het voor me, doe het laag translate

Het is niet moeilijk voor je, doe het Traag translate

Traag, Traag, Traag translate

Traag, Traag, Traag, (HODE) translate

Voel het voor me, voel het aan translate

Proeven zal je, zoete laag translate

Laag, laag, laag translate

Laag, laag, laag, (HODE) translate

Doe ik het goed? translate

دانلود آهنگ Traag از Bizzey Jozo Kraantje Pappie

Papi, papi, papi, papi, papi, papi translate

Doe ik het goed? translate

Papi, papi, papi, papi, papi, papi, oh jee translate

P-p-p-p-papi, papi, papi, papi, papi, papi papi پ-پ-پ-پ-پ-پاپی پاپی پاپی پاپی پاپی پاپی پاپی

Doe ik het goed? translate

Papi, papi, papi, papi, papi, papi translate

Trek je jurkje maar naar boven en doe de rest naar beneden translate

Je kijkt zo mooi tevreden translate

Zet je anu op je knieen en naar beneden tot je hielen translate

Je gaat lekker translate

Diep, diep, diep, diep, diep, diep, diep translate

Die moffo gaat translate

Diep, diep, diep, diep, diep, diep, diep translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Gaat lekker translate

Geef er nog een draai aan translate

En wind de boel goed op translate

Laat me draaien in die joint translate

En geef me 10 push ups, je zet de boel op slot translate

Je bent zo fana-tiek translate

Tiek, tiek, tiek, tiek, tiek, tiek تیک، تیک، تیک، تیک، تیک، تیک

Fana-tiek, tiek, tiek, tiek, tiek, tiek translate

Fanatiek, fanatiek, ayai translate

Doe het voor me, doe het laag translate

Het is niet moeilijk voor je, doe het Traag translate

Traag, Traag, Traag translate

Traag, Traag, Traag, (HODE) translate

Voel het voor me voel het aan translate

Proeven zal je, zoete laag translate

Laag, laag, laag translate

Laag, laag, laag, (HODE) translate

Doe ik het goed? translate

Papi, papi, papi, papi, papi, papi translate

Doe ik het goed? translate

Papi, papi, papi, papi, papi, papi, (HODE) translate

P-p-p-p-papi, papi, papi, papi, papi, papi papi پ-پ-پ-پ-پ-پاپی پاپی پاپی پاپی پاپی پاپی پاپی

Doe ik het goed? translate

Papi, papi, papi, papi, papi, papi translate

متن آهنگ Traag از Bizzey Jozo Kraantje Pappie

Gooi je face omlaag, gooi je *** omhoog translate

Schatje laat je gaan, schud je heupen los translate

Zet je body aan het werk, laat je body trillen translate

Shit haar *** is buitenaards, net een ruimtefilm translate

Gooi je face omlaag, gooi je *** omhoog translate

Schatje laat je gaan, schud je heupen los translate

Bel d'r op ik wil graag met deze dame chillen translateChulo, chulo, chulo, papi translate

Doe het voor me, doe het laag translate

Het is niet moeilijk voor je, doe het Traag translate

Traag, Traag, Traag translate

Traag, Traag, Traag, (HODE) translate

Voel het voor me voel het aan translate

Proeven zal je, zoete laag translate

Laag, laag, laag translate

Laag, laag, laag, (HODE) translate

Doe ik het goed? translate

Papi, papi, papi, papi, papi, papi translate

Doe ik het goed? translate

Papi, papi, papi, papi, papi, papi, (HODE) translate

P-p-p-p-papi, papi, papi, papi, papi, papi papi پ-پ-پ-پ-پ-پاپی پاپی پاپی پاپی پاپی پاپی پاپی

Doe ik het goed? translate

Papi, papi, papi, papi, papi, papi translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background