تصویر آهنگ Hi Bich از Bhad Bhabie

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Hi Bich از Bhad Bhabie

آلبوم: Hi Bich

سلام جنده

👁 ٧٧٠٢
امتیاز ٩.٥ از ٤ نظرOh my god, Ronnie وای خدای من، رونی

White J's, white Porsche ...... پورشه سفید

White wrist, white horse دستبند سفید، اسب سفید

Hi bitch, hi bitch سلام بچ(هرزه)،سلام بچ

Hi bitch, hi bitch سلام بچ(هرزه)،سلام بچ

I do not sniff, hit the rollie من بو نمیکشم، رولی رو بزن

It do not drip when I pour it من چکه نمیکنم وقتی میریزمش

دانلود آهنگ Hi Bich از Bhad Bhabie

I do not run, I reload it من نمی‌دوم، دوباره بارگذاریش میکنم

I do not save it, I throw it من نگهش نمیدارم، من پرتش میدم

White J's, white Porsche ...... پورشه سفید

White wrist, white horse دستبند سفید، اسب سفید

Hi bitch, hi bitch سلام بچ(هرزه)،سلام بچ

Hi bitch, hi bitch سلام بچ(هرزه)،سلام بچ

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Please stop, please stop, please stop, please stop (stop that shit) لطفا وایسا(این مزخرفو تموم کن)

That fit look like you bought it at the kiosk (Was it on sale though) بنطر میرسه از کیوسک(دکه های کوچولوی کنار خیابونی)خریدیش(تو فروش بوده؟)

And they got the nerve to ask "Why she hot" (she hot) و اونا اعصاب دارن که بپرسن" چرا اون هاته" (اون هاته)

Why you counting all that money that we got چرا داری تمام پولایی که ما بدست آوردیم رو حساب میکنی

I ain't worried 'bout no basic bitches من نگران هیچ بچ پوچی‌ نیستم

All y'all look like you still fly Spirit همه ی شما انگار پرواز میکنین

All y'all must not've looked in the mirror همه ی شما به آینه نگاه نکردید

All y'all lookin' but the windows tinted, like (hi bitch) همتون نگاه میکنین، ولی پنجره های رنگی(سلام بچ)

I don't know what made all y'all haters من نمیدونم چی شد که از من متنفر شدید

Play if you want but you know I ain't playin' like اگه میخوای بازی کن، ولی من بازی دوست ندارم

White J's, white Porsche ...... پورشه سفید

White wrist, white horse دستبند سفید، اسب سفید

Hi bitch, hi bitch سلام بچ(هرزه)،سلام بچ

Hi bitch, hi bitch سلام بچ(هرزه)،سلام بچ

متن آهنگ Hi Bich از Bhad Bhabie

I do not sniff, hit the rollie من بو نمیکشم، رولی رو بزن

It do not drip when I pour it من چکه نمیکنم وقتی میریزمش

I do not run, I reload it من نمی‌دوم، دوباره بارگذاریش میکنم

I do not save it, I throw it من نگهش نمیدارم، من پرتش میدمWhite J's, white Porsche ...... پورشه سفید

White wrist, white horse دستبند سفید، اسب سفید

Hi bitch, hi bitch سلام بچ(هرزه)،سلام بچ

Hi bitch, hi bitch سلام بچ(هرزه)،سلام بچ

Grown as *** and you still hating مثل جهنم بزرگ شدی

I look at you and thank God I made it, like من به تو نگاه کردم و خدا رو شکر که درستش کردم

Hi bitch سلام بچ

Hi bitch سلام بچ

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background