تصویر آهنگ Daram Ashegh Misham Ashegh از Betti

دانلود + متن آهنگ Daram Ashegh Misham Ashegh از Betti

دارم عاشق میشم عاشق

👁 ٢٠٨
امتیاز ٦.٠ از ١ نظرتب تند تنم یه تابستون

تو رگام میدوه خون

دارم عاشق میشم، عاشق

قلب من زلزله بارون

من آروم چی شده؟

که گمم، گنگ و پریشون

دارم عاشق میشم، عاشق

دانلود آهنگ Daram Ashegh Misham Ashegh از Betti

یه چیز تازه، یه مهمون میگرده تو حسم

که مث حس بلوغه، چجوری بگم چیه اون؟

نکنه وسوسه باشه، شده با سادگیم هم خون

مث سیب سرخ حوا شد با وسوسه ش پشیمون

پر دلشوره شدم، پر تشویش

همه ی تنم آتیش

انگار عاشق شدم، عاشق

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نکنه یه روزی پنهون توی جلدم اومده

روح شیطونی شیطون

انگار عاشق شدم، عاشق

یه چیز تازه، یه مهمون میگرده تو حسم

که مث حس بلوغه، چجوری بگم چیه اون؟

نکنه وسوسه باشه، شده با سادگیم هم خون

مث سیب سرخ حوا شد با وسوسه ش پشیمون

تب تند تنم یه تابستون

تو رگام میدوه خون

دارم عاشق میشم، عاشق

قلب من زلزله بارون

من آروم چی شده؟

که گمم، گنگ و پریشون

دارم عاشق میشم، عاشق

متن آهنگ Daram Ashegh Misham Ashegh از Betti

یه چیز تازه، یه مهمون میگرده تو حسم

که مث حس بلوغه، چجوری بگم چیه اون؟

نکنه وسوسه باشه، شده با سادگیم هم خون

مث سیب سرخ حوا شد با وسوسه ش پشیمونپر دلشوره شدم، پر تشویش

همه ی تنم آتیش

انگار عاشق شدم، عاشق

نکنه یه روزی پنهون توی جلدم اومده

روح شیطونی شیطون

انگار عاشق شدم، عاشق

یه چیز تازه، یه مهمون میگرده تو حسم

که مث حس بلوغه، چجوری بگم چیه اون؟

نکنه وسوسه باشه، شده با سادگیم هم خون

مث سیب سرخ حوا شد با وسوسه ش پشیمون

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background