تصویر آهنگ Leili Dar Paieez از بنیامین بهادری

دانلود + متن آهنگ Leili Dar Paieez از بنیامین بهادری

👁 ١٩٣مثل گریه توی پائیز

مثل پائیز توی کوچه

مثل کوچه زیر بارو

مثل بارون روی شیشه

تو خود عشقی ، خود عشق

دانلود آهنگ Leili Dar Paieez از بنیامین بهادری

تو خود عشقی ، خود عشق

مثل اسمت روی قلبم

مثل هدیه توی دستم

مثل اون حالی که داشتم

وقتی هدیه رو می بستم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

تو خود عشقی ، خود عشق

تو خود عشقی ، خود عشق

مثل ماه

مثل ماه ، وقتی گریه ش میگیره

مثل گل ، وقتی از دست تو میره

مثل من ، که نمیای و میمیره

مثل تو تو

تو خود عشقی ، خود عشق

مثل ماه مثل تو

مثل اشک مثل من

متن آهنگ Leili Dar Paieez از بنیامین بهادری

مثل عشق مثل آه

آه

تو خود عشقی خود عشقمثل لیلی توی پائیز

مثل مجنون زیر بارون

مثل بارون وقتی آروم

آروم آروم میشه عاشق

تو خود عشقی ، خود عشق

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background