تصویر آهنگ عشق احساس از بنیامین بهادری

دانلود + متن آهنگ عشق احساس از بنیامین بهادری

Eshgh Ehsase

👁 ٧٠عشق احساسه

نه معادله

بخوای حلش کنی میشه مبادله

این مبادله میشه مجادله

هیچکی هیچی نگه

حکم اینجا دله

احساس حس لمس دسته گلی که بهم دادی

احساس حس لمس دسته گلی که بهم دادی

دانلود آهنگ عشق احساس از بنیامین بهادری

احساس حس لمس دسته گلی که بهم دادی

احساس حس لمس دسته گلی که بهم دادی

هی دل من داره با دلت می دله

بی هوا

بی حواس

بی دلیل

بی دله

اون که میلرزه واست حسابی دله

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

هی دل من داره با دلت میدله

هی هی هی روانی تو عشق منی

هی روانی که هی قولتو میشکنی

درد سر ساز لج باز دوست داشتنی

هییییی روانی تو عشق منی

عشق تحکیمه

نه محاکمه

نه محکومه کسی

نه هیشکی حاکمه

عشق تقدیمه

نه مبادله

خط ممتده

نه خط فاصله

احساسه مثل حسه مثل دلی که بهم دادی

احساس مثله حس

متن آهنگ عشق احساس از بنیامین بهادری

مثل دلی که بهم دادی

احساس واسه حسه مثل دلی که بهم دادی

احساس مثل حسمثل دلی که بهم دادی

هی دل من داره با دلت میدلهبی هوا

بی حواس

بی دلیل بی دله

اون که میلرزه واست حسابی دله

هی دل من داره با دلت میدله

هی هی هی روانی تو عشق منی

ای روانی که هی قولتو میشکنی

درد سر ساز لجباز دوست داشتنی

هی هی هی روانی تو عشق منی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background