تصویر آهنگ آهای تو از بنیامین بهادری

دانلود + متن آهنگ آهای تو از بنیامین بهادری

Ahay To

👁 ٣٤٩
امتیاز ٨.٠ از ١ نظرآهای تو ، با تو ام ، آهای تو

وای تو ، تو چرا با من راه نمیای تو ؟

دلم میخواد بشم پا به پای تو

مگه آلبوم ، گریه ، نامه ، عاشق نمیخوای تو ؟

آهای تو ، وای تو ، آهای تو

آهای تو ، وای تو ، آهای تو

تو رو من ، من تو رو ، تو رو خدا ، خود خدا میدونه که من تو رو

تو رو من من تو رو ، تو رو خود خود خدا میدونه که من تو رو

دانلود آهنگ آهای تو از بنیامین بهادری

تو رو من من تو رو ، تو رو من من تو رو ، دوست دارمت

تو رو من ، من تو رو ، تو رو خدا ، خود خدا میدونه که من تو رو

تو رو من من تو رو ، تو رو خود خود خدا میدونه که من تو رو

تو رو من من تو رو ، تو رو من من تو رو ، دوست دارمت

نمیدونم تو چی از دنیا میخوای ؟ تو ، تو ، تو

من که از دنیا فقط تو رو میخوام تو ، تو ، تو

نمیدونم تو چی از خدا میخوای ؟ تو ، تو ، تو

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

من که از خدا فقط تو رو میخوام

تو رو من ، تو رو من ، تو رو من

من تو رو ، ، من تو رو ، من تو رو

تو رو من ، تو رو من ، تو رو من

من تو رو ، ، من تو رو ، من

تو رو من ، من تو رو ، تو رو خدا ، خود خدا میدونه که من تو رو

تو رو من من تو رو ، تو رو خود خود خدا میدونه که من تو رو

تو رو من من تو رو ، تو رو من من تو رو ، دوست دارمت

تو رو من ، من تو رو ، تو رو خدا ، خود خدا میدونه که من تو رو

تو رو من من تو رو ، تو رو خود خود خدا میدونه که من تو رو

تو رو من من تو رو ، تو رو من من تو رو ، دوست…

دوست دارمت

دوست دارمت

دوست دارمت

متن آهنگ آهای تو از بنیامین بهادری

دوست دارمت

دوست دارمت

دوست دارمت

دوست دارمتدوست دارمت

تو رو من ، من تو رو ، تو رو خدا ، خود خدا میدونه که من تو رو

تو رو من من تو رو ، تو رو خود خود خدا میدونه که من تو رو

تو رو من من تو رو ، تو رو من من تو رو ، دوست دارمت

تو رو من ، من تو رو ، تو رو خدا ، خود خدا میدونه که من تو رو

تو رو من من تو رو ، تو رو خود خود خدا میدونه که من تو رو

تو رو من من تو رو ، تو رو من من تو رو ، دوست دارمت

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background