تصویر آهنگ Teravella Raft از بهزاد لیتو پوبن

دانلود + متن آهنگ Teravella Raft از بهزاد لیتو پوبن

آلبوم: Therapy

👁 ٢٧٨؛[همخوان: پوبُن ]؛

یه نگاه بنداز به ستاره ها شب

مهم نیست اگه تِراولا رفت

هی نپرس اوضاع چرا بگا رفت

هنوز امید برا ادامه راه هست

فردا یه روزِ نوست ، فردا یه روزِ نوست

؛[قسمت ۱ : بهزاد لیتو]؛

دیگه نمیتونم بذارم من وقت برا خودم

تا یه جوک میگم اینا میزنن قهقهه دورم

انگار تا زیرِ خام میخوان منو بدرقه کنن

یه سری دوست نمان الکی خُب بد کَنه شدن

نمیشه خوب چرا حالم ، چند وقته پول بِگا به دادم

دانلود آهنگ Teravella Raft از بهزاد لیتو پوبن

کی میشم رو به راه بازم ، رو پاهام مونده تا وایسم

ولی امید برام همیشه هست

هم میشه برگشت هم میشه رفت

حالِ خراب دارم سرگیجه ضعف

جاش آروم میمونه همیشه زخم

نور توو تنمه بخیه باشه

نمیخواد اون مثِ بقیه باشه

میریزه بیرون همیشه با شعر

آه ، میدونی قویه دآشت

ده ساله که أ خونه دورم

خوشحالی میاره مودِ خوبم

یه دلِ پُر با یه جیبِ خالی

میدونم میشه این پوله جور هم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

؛[همخوان: پوبُن (بهزاد لیتو) ]؛

یه نگاه بنداز به ستاره ها شب

مهم نیست اگه تِراولا رفت

هی نپرس اوضاع چرا بگا رفت

هنوز امید برا ادامه راه هست

(فردا یه روزِ نوست ،( فردا یه روزِ نوست نباس تو بخوری غُصه

(فردا یه روزِ نوست ،( فردا یه روزِ نوست نباس تو بخوری غُصه

؛[پل: پوبُن ]؛

بدنامی وقتی جیبت کشه حاجی

سرپاییم ولی یادت نره داشی

چپ راست میکنی دلارو خرج پاش

پول که نباشه میذارن میرن تو حتی بکنی زمینو فرش

؛[قسمت ۲ : بهزاد لیتو]؛

یه نگا بنداز به ستاره ها

مهم نی اگه تو دادی بگا

هنو برا تو امید هست

برا خیلیا خالیه جات

بدخواه رو بیخی همیشه هست

آسمونو ببین زمینه هست

محکم ، ریشه أ توو خاک

عوض نشو تو توو تغییر فصل

یارو نمیدونه اسمت چیه

میاد جلو فقط تز بهت میده

متن آهنگ Teravella Raft از بهزاد لیتو پوبن

توو این زندگی نصفت دیده

نزدیک بشی رستت میره

زیرِ پا ، گلا خرده

جبهه جنگ و کلاه خوده

عشق امید و ایمان چیه؟

ذهنا فقط دلار مونده

؛[همخوان: پوبُن (بهزاد لیتو) ]؛یه نگاه بنداز به ستاره ها شب

مهم نیست اگه تِراولا رفت

هی نپرس اوضاع چرا بگا رفت

هنوز امید برا ادامه راه هست

(فردا یه روزِ نوست ،( فردا یه روزِ نوست نباس تو بخوری غُصه

(فردا یه روزِ نوست ،( فردا یه روزِ نوست نباس تو بخوری غُصه

؛[پایانی: بهزاد لیتو - پوبُن ]؛

باشه باشه اصاً تو خوبی ما بدیم

چه فایده بازی میکنی خودت هم داوری

ولی زبون دراز میکنی تو بپا بگا نری

میریزن سرت میدونی چهل تا چهل تا سریع

یه نگاه بنداز به ستاره ها شب

مهم نیست اگه تِراولا رفت

هی نپرس اوضاع چرا بگا رفت

هنوز امید برا ادامه راه هست

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background