تصویر آهنگ Khaak از بهزاد لیتو سیجل Nassim

دانلود + متن آهنگ Khaak از بهزاد لیتو سیجل Nassim

آلبوم: 23

خاک

👁 ٢٤٨؛[قسمت ۱: سیجل]؛

یکی دو تا *** بامه

عشق و حال جنسی کامل

مث کی بطرا(بطری ها) استکانه

جوری میریم بالا انگا فستیواله

هوا خوب استخر، ردبول

یگه بام

هر چی که می خواد می خوام بگه بام

صاف برم جلو

بچسبم به سقف مایکل انجلو

توی فکرته راز گنج تو

فولی آخرش با یه پنج و دو

زندگی یه فلسفس خوش باش تا بیفتی از نفس

ماراتون کاریم، هر چی که می خوایم ماها چون داریم

تا دور همیم، آره آناکونداییم

منو هر جا هر کسی دید

خیلی شیک و مجلسی

سطح کار بالاس

مینیموم کاراییب و سمت باهاماس

دانلود آهنگ Khaak از بهزاد لیتو سیجل Nassim

شب شانس ماس

خط لا ماهاس

همه حرفارو زدیم بحث ماندلاس

؛[همخوان: غزال شاکری]؛

شب آفریدی

شمع آفریدم

خاک آفریدی

جام آفریدم

؛[قسمت ۲: بهزاد لیتو]؛

خوشحالم خاکی بار آمدم

گفتم نه شاکی باز اومدم

محکم قوی چاردیوار خونمم

پر کردن با ایمان کولهَ رَم

میریم با هم سان بار تا تهش پـَ

راهرو بلدم کاپیتان با نقشم

نه که بی خودی با بادبان بلند شم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

اگه هوا بده آفتاب باشم گرم

می رم آروم ریز من رو موضوع

جدی نه و نیشخند و پررو

براق رو مد شیکم و خوشرو

زندگی می ره و می گذره چون زود

ول بگرد با این

فکر که نداره

شد دل نگرانی

کارما خوابونده دو آس پشتمون

هر کاری کنیم بازم دعاس پشتمون

؛[همخوان: غزال شاکری]؛

شب آفریدی

شمع آفریدم

خاک آفریدی

جام آفریدم

خیابان و گلزار و باغ آفریدم

؛[قسمت ۳: بهزاد لیتو]؛

می دونم داریم هر دو تقصیر

جمع خوبه بیخیال ضرب و تقسیم

نریم دنبال جنگ با هم تیم

پاشیم بنویسیم از نو تقویمو

عمر می ره زود به هر حال سریع

بهتره گوش به حرفا ندی

بقیه کین تو الماس منی

می دونی که تا تهش واس همیم

اگه بد بوده قبلا فاز لی

الان دنبال لبخنداس

چارقدم راس(راه هست) تا مرز و بوم

خوشحالتر می شیم هر کدوم

الان دور از خونه همینه باکم

وقتی با تو ام زمینه خاکم

سلامتی اون بالاسری

که درارو همیشه برامون وا کرد

؛[قسمت ۴: سیجل]؛

متن آهنگ Khaak از بهزاد لیتو سیجل Nassim

خاک آتیش آب باد

داغون نه آباد

بهشت همینجاس که زشت ترین جاس

چون توش ماها آزاد

قشنگی ها رو انتخاب می کنیم

بدیارم زنده خاک می کنیم

افتخار می کنیم به عمق نگامون

در میاد از تو نقطه چشامون

نمی ذاریم گیر کنه عقده یه جامون

اگه بال نیس آسمون هس

امسال نیس باز یه روز هسکه می شه توش باز خدا رو دید

سیبو از درخت باز دوباره چید

حوا آدممون کنه

با هم عالممون پره

این زمینه که مادرمون شده

؛[همخوان: غزال شاکری]؛

شب آفریدی

شمع آفریدم

خاک آفریدی

جام آفریدم

بیابان و کوهسار و زاغ آفریدی

خیابان و گلزار و باغ آفریدم

؛[قسمت ۵: نسیم]؛

همه ی عمر مثه

مثه یه باده

که میاره و می بره همه چیزو چه ساده

همه ی عمر مثه

مثه یه راهه

که می برتمون اونجا که سابق

جوابش با ما

جوابش با ما

جوابش با ما

برای بالا

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background