تصویر آهنگ دوستام هستن از بهزاد لیتو

دانلود + متن آهنگ دوستام هستن از بهزاد لیتو

آلبوم: Khakestari

Doostam Hastan

👁 ١٤٢٠به تو ربط نداره که دیگه کیه تیکم

امشب کجا میرم و با کدوم اکیپم

بهزاد آمارشو هرجا که میره میدن

میخوای برگردی با من ولی دیره میگم

مث که یادت رفت خل بازیات صبح با سیگار پامیشدیم

قولا زیاد شدن ، شدن گرگا زیاد دورم

شدن گرگا زیاد

ننداز تقصیر من ، وقتی آدما دورم داشتن روم تأثیر بد

آره با من بودن بود برات یه تصمیم بد

اگه بری جات میاد پهلو من سریع یه فن

آره به سلیقه من

میگی ببین چی اومده سرم

از وقتی رفتی تو ببین تو مود بدم

زنگ نمیزنم اصلاً به این من روز بعدم

ندارم حوصلشو بشین تو خونه شبم

ناراحت میشی و میگی

دانلود آهنگ دوستام هستن از بهزاد لیتو

نه نرو واسه رفتن زوده

اون کارات همه واسه قبلاً بوده

نه نگو بهم حرفم زوره

چمدونو جمع کن و برگرد خونه

میدونم من عاشق شرّم

هرکی که بگی باهاش معاشرت کردم

میمونن این خطّا رو گردن

من ، میمونم عاشق شهرم

تو نباشی دوستام هستن

نباشی دوستام هستن

نباشی دوستام هستن

نباشی دوستام هستن

نباشی دوستام هستن

نباشی دوستام هستن

نباشی دوستام هستن

په *** لقت.

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نمیکنم بوس باز اصلاً

نباشی دوستات هستن

از سرو پام مثل لوسترا وصلن

سر من پوست لثم

شدم یه نمه هیز و

به منه بی ذوق

میدن راحت لبه ریزو

خب پُر پَر و پاچم

میکنن منو ماچم

میخوان بام تنها باشم

باز نور شبا باشن

میکنی حرفو باز بام

خستم از بحث و داستان

حرفاتو راست میگی ولی وقتی میخوام برم باز میگی

نه نرو واسه رفتن زوده

اون کارات همه واسه قبلاً بوده

نه نگو بهم حرفم زوره

چمدونو جمع کن و برگرد خونه

میدونم من عاشق شرّم

هرکی که بگی باهاش معاشرت کردم

میمونن این خطّا رو گردن

من ، میمونم عاشق شهرم

تو نباشی دوستام هستن

نباشی دوستام هستن

نباشی دوستام هستن

نباشی دوستام هستن

نباشی دوستام هستن

نباشی دوستام هستن

نباشی دوستام هستن

په *** لقت.

24 ساعت میکردم ریخت و پاش واست

کم بود گفتی زندگیتو ریسک کن تو بازم

متن آهنگ دوستام هستن از بهزاد لیتو

هرکاری کنم دو قرت و نیمت باقیه

ولی برام تو شرت و جینت کافیه

کردم من هرکاری شد

ولی تقصیر تو بود دوستی دستمالی شد

الانم همه باهامن

هرکیو میبینی میگن که فن کارامن

شبام میکوبیم و باشون جمعه شنبه ناهارن

آه ، بدون من ترجیح میدم الواتیامو

نمون تا برم تو مود تنهاییام

میگی بخون همه مسیجا که شب زدی بامو

یا بیفت یاد تلفن و حرف زدیم تا صبحگفتی ببین همه جوره نابه بینمون

هرچی بشه دنیا باز هست باب میلمون

چی میگی بابا؟ این حرفا ارزش نداره

لِی دنبال کارشه اینا ربط بهش نداره

نه…

نه نرو واسه رفتن زوده

اون کارات همه واسه قبلاً بوده

نه نگو بهم حرفم زوره

چمدونو جمع کن و برگرد خونه

میدونم من عاشق شرّم

هرکی که بگی باهاش معاشرت کردم

میمونن این خطّا رو گردن

من ، میمونم عاشق شهرم

تو نباشی دوستام هستن

نباشی دوستام هستن

نباشی دوستام هستن

نباشی دوستام هستن

نباشی دوستام هستن

نباشی دوستام هستن

نباشی دوستام هستن

په *** لقت.

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background