تصویر آهنگ Bistose از بهزاد لیتو

متن آهنگ Bistose از بهزاد لیتو

آلبوم: 23

👁 ١٧٠واسه علافی ندارم من حالو حوصله

به فکر پیشرفت فردامو کارو توسعه

رفاقت به کنار برام اول کاره

چون دیدم موفقیتاش لبخند داره

من اومدم بسازم اگه نمیتونی نکن

ته نقشه_و راه رو اگه نمیدونی ندو

نکن خایمالی سعی کن تا بشی یکیشون

جوکات لوس میشه پاچه هاتو خیلی بگیشون

برنامه ها شدن همه محکمو ست

قویم لوکا بدجوری قرصمو سفت

منتظر نمون تا که بدم فرصتو بت

سنگین برو قوی اصلا شل نکن چت

منم تریجح میدم باشم ی جا ایزوله ناب

جا اینکه بسوزم بخوام بشم هیزم داغ

زیرزمین اره ولی سخته هدف

پس مهم نیست برامون ما حرف طرف

میگفتی بر نمیاد کاری ازم شدی شاکی ازم نداشتم باکی ا جنگ

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

هوامو داری اصلا موندی از بازی عقب همه هم راضی ازم

میدونستم میتونم ثابت باشم اضافه کارای -- ساکت باشم

پ برو بریم پ برو بریم پ برو بریم باهم برو بریم

میگه با موزیکت فکرم سرگرم میشه

هر چی میرم جلو راه برام سختر میشه

کامنت های بد میده بعد سرگیجه

همونو ببیننت میام با لبخند پیشت

مهم نیست برام اصلا تئوریاشو

شاید خوشحال نیستنو ملونی جاشو

نمیشه پا حرف بشه صدتا ی ربی باشو

پشتت حرف میزننو تویی جلو نگاشون

خاکستری آسمونم ولی سبزه راهم

چون اطمینان دارم من به طرز کارم

تا کی چوب لا چرخ میزاری تو بسه واقعا

اینقد تو در میزنی بپا نره دستت لا در

ی مغر پاشیده دارم نمیره حاشیه کارم

پشت هرچی داشیه با من دشمنم ناشیه واقعا

متن آهنگ Bistose از بهزاد لیتو

خیلی طول داره بد خواها به من برسن

بدون خوب تموم میشه دایی ته قصم

میگفتی بر نمیاد کاری ازم شدی شاکی ازم نداشتم باکی ا جنگ

هوامو داری اصلا موندی از بازی عقب همه هم راضی ازممیدونستم میتونم ثابت باشم اضافه کارای -- ساکت باشم

پ برو بریم پ برو بریم پ برو بریم باهم برو بریم

اصلا اینجوری نگاه نکن خب گوگولی تو عزیزم

میدونی فرق داره با بقیه قضیه_م

قبلام گفته بودم خرابه خب وضعیت

اینا زور میزنن تا بیان بالا از زیرم

اصلا اینجوری نگاه نکن خب گوگولی تو عزیزم

میدونی فرق داره با بقیه قضیه_م

قبلام گفته بودم خرابه خب وضعیت

اینا زور میزنن تا بیان بالا از زیرم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background