متن و ترجمه آهنگ The Way I Are (Dance With Somebody) از Bebe Rexha Lil Wayne

- 3016 👁
متن و ترجمه آهنگ The Way I Are (Dance With Somebody) از Bebe Rexha Lil Wayne امتیاز 10.0 از 2 نظر متن و ترجمه آهنگ The Way I Are (Dance With Somebody) از Bebe Rexha Lil Wayne

ژانر: پاپ

موضوع: عشق - رقص
I'm sorry, I'm not the most pretty ببخشید که خوشگلترین نیستم I'll never ever sing like Whitney من هیچ وقت مثل ویتنی نمیرقصم Ooh, but I still wanna dance with somebody (Tunechi) اما من هنوزم میخوام با یکی برقصم So lets let our hearts bleed, 'til they turn to rust پس بزار قلبامون هرچقدر میخوان خونریزی کنن تا زنگ بزنن Gonna live it up, 'cause it's dangerous قراره به بهترین شکل زندگی کنیم،چون خطرناکه No, I don't wanna play the part (Amen) نه،نمیخوام نقش بازی کنم I just wanna dance with somebody (Amen) فقط میخوام با یکی برقصم I just wanna dance with somebody (yeah) من فقط می‌خوام با یه نفر برقصم(آره) I just wanna dance with somebody من فقط می‌خوام با یه نفر برقصم I just wanna dance with somebody من فقط می‌خوام با یه نفر برقصم It could be anybody, tell me, are you that somebody? میتونه هرکی باشه.بهم بگو،تو همون شخصی؟ Don't matter who you are, just love me the way I are مهم نیست کی هستی،فقط منو جوری که هستم دوست داشته باش I just wanna dance with somebody من فقط می‌خوام با یه نفر برقصم I just wanna dance with somebody من فقط می‌خوام با یه نفر برقصم I just wanna dance with somebody من فقط می‌خوام با یه نفر برقصم But I could never ever dance like Bobby ولی من هیچوقت نتونستم مثل بابی برقصم You can dance, I'ma watch your body تو میتونی برقصی،منم بدنتو نگاه میکنم(وقتی درحال رقصیدنی) I just wanna stand right behind it فقط میخوام پشتت وایستم I just want a chance with somebody فقط یه شانس میخوام با کسی باشم

Pop a couple xans with somebody بیا یه گروه بزنیم Every time she dance it's exotic translate Throw a bunch of bands arms get tired یه مشت گروه رو پرت کن،دستا خسته شدن I'm the God I just want a goddess من خدام و فقط یه الهه میخوام Gotta use a bedroom for a closet translate Got a whole bedroom, on the private translate I know her body inside, out science translate Kiss both boobs right before I sign 'em translate Can't dance but kinda grind 'em بلد نیستم برقصم ولی یجوری خودم رو بهش میچسبونم Yeah, I be right behind her, spinal اره دقیقا پشتش خواهم بود download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
We can turn this dance floor to a island میتونیم این زمین رقص رو به یه جزیره تبدیل کنیم I just wanna dance with somebody (Mula) فقط میخوام با یکی برقصم I just wanna dance with somebody من فقط می‌خوام با یه نفر برقصم It could be anybody, tell me, are you that somebody? میتونه هرکی باشه.بهم بگو،تو همون شخصی؟ (Tunechi) translate Don't matter who you are, just love me the way I are مهم نیست کی هستی،فقط منو جوری که هستم دوست داشته باش I just wanna dance with somebody من فقط می‌خوام با یه نفر برقصم I just wanna dance with somebody من فقط می‌خوام با یه نفر برقصم Bloody noses, speeding cars بینی خونی،ماشین های پرسرعت Lethal doses, desperate hearts translate Roll it up 'cause we so ill غلتش میدیم چون ما خیلی خطرناکیم Heaven knows we love the thrill بهشت میدونه ما عاشق هیجانیم No, I don't wanna play the part نه نمیخوام نقش بازی کنم I just wanna dance with somebody من فقط می‌خوام با یه نفر برقصم I just wanna dance with somebody من فقط می‌خوام با یه نفر برقصم

I just wanna dance with somebody (Mula) فقط میخوام با یکی برقصم I just wanna dance with somebody من فقط می‌خوام با یه نفر برقصم It could be anybody, tell me, are you that somebody? میتونه هرکی باشه.بهم بگو،تو همون شخصی؟ (Tunechi) translate Don't matter who you are, just love me the way I are مهم نیست کی هستی،فقط منو جوری که هستم دوست داشته باش I just wanna dance with somebody من فقط می‌خوام با یه نفر برقصم I just wanna dance with somebody من فقط می‌خوام با یه نفر برقصم I just wanna dance with somebody من فقط می‌خوام با یه نفر برقصم I just wanna dance with somebody من فقط می‌خوام با یه نفر برقصم It could be anybody, tell me, are you that somebody? میتونه هرکی باشه.بهم بگو،تو همون شخصی؟ Don't matter who you are, just love me the way I are مهم نیست کی هستی،فقط منو جوری که هستم دوست داشته باش I just wanna dance with somebody من فقط می‌خوام با یه نفر برقصم I just wanna dance with somebody من فقط می‌خوام با یه نفر برقصم download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

برترین مشارکت کنندگان:

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه