تصویر آهنگ I Got You از Bebe Rexha

دانلود + متن + ترجمه آهنگ I Got You از Bebe Rexha

آلبوم: Expectations

👁 ٧٩٥I can see you hurting میتونم ببینم که داری صدمه {اسیب} میبینی

I've been through the same thing من هم در همین جریان بودم { منظورش اسیب دیدن خط قبلی هست که مخاطب اهنگ هم همین شرایطو داشت}

Baby, don't you worry, I Got You عزیزم نگران نباش من تورو گرفتم

I just wanna know you فقط میخواهم تورو بشناسم

Tell me all your secrets تمام رازاتو بهم بگو

Looking like you need it بنظر میرسه که بهش احتیاج داری{منظورش درمیون گذاشتن رازای مخاطب اهنگه}

'Cause I Got You, you-oh, you چون تورو گرفتم توو اووو توووو

I Got You, I Got You گرفتمت گرفتمت

'Cause I Got You, you-oh, you چون تورو گرفتم توو اووو توووو

I Got You, I Got You گرفتمت گرفتمت

دانلود آهنگ I Got You از Bebe Rexha

We can get high, oh, nah-nah-nah میتونیم به اوج برسیم { بالا بریم } اووونانانانا

We can get low, oh, nah-nah-nah میتونیم پایین بیاییم

Let me be your friend, baby, let me in بزار دوستت بشم عزیزم بزار بیام داخل

Tell you no lies, oh, nah-nah-nah بهت دروغ نمیگم اوونانانا

We can get lost, oh, nah-nah-nah میتونیم گم شیم او نا نا نا

Take it all off, oh, nah-nah-nah همه چیز رو بردار، اوه، نه-نه-نا

Let me be your friend, baby, let me in بزار دوستت بشم عزیزم بزار بیام داخل

Give it to me all, oh, nah-nah-nah همشو بهم بده اوو نا نا نا

Tell me what you're thinking بهم بگو داری به چی فر میکنی

Always overthinking همیشه بیش از حد فکر میکنی

I just wanna love you, I Got You فقط میخواهم دوست داشته باشم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Don't have to be so guarded نباید انقدر گارد بگیری { نباید انقدر محافظت شه}

Let's finish what we started بیا چیزی رو که شروع کردیم تموم کنیم

It's all I ever wanted این تمام چیزیه که میخواستم

'Cause I Got You, you-oh, you چون تورو گرفتم توو اووو توووو

I Got You, I Got You گرفتمت گرفتمت

We can get high, oh, nah-nah-nah میتونیم به اوج برسیم { بالا بریم } اووونانانانا

We can get low, oh, nah-nah-nah میتونیم پایین بیاییم

Let me be your friend, baby, let me in بزار دوستت بشم عزیزم بزار بیام داخل

Tell you no lies, oh, nah-nah-nah بهت دروغ نمیگم اوونانانا

We can get lost, oh, nah-nah-nah میتونیم گم شیم او نا نا نا

Take it all off, oh, nah-nah-nah همه چیز رو بردار، اوه، نه-نه-نا

Let me be your friend, baby, let me in بزار دوستت بشم عزیزم بزار بیام داخل

Give it to me all, oh, nah-nah-nah همشو بهم بده اوو نا نا نا

'Cause I Got You, you-oh, you چون تورو گرفتم توو اووو توووو

I Got You, I Got You گرفتمت گرفتمت

I'd do the time for you من برات وقت میزارم

Tell a lie for you یه دروغی برات بگم

Yeah, baby, that's what I'd do اره عزیزم اون چیزیه که انجام میدم

I'd walk the line for you برای تو روی خط راه میرم{ منظورش طی کردن راهه}

متن آهنگ I Got You از Bebe Rexha

Take a shot for you translate

Yeah, baby, that's what I'd do اره عزیزم اون چیزیه که انجام میدم

'Cause I Got You, it's true چون، تورو گرفتم، این درسته

I'd die for you, I'd die for you من برای تو میمیرم،من برای تو میمیرم

I Got You گرفتمتWe can get high, oh, nah-nah-nah میتونیم به اوج برسیم { بالا بریم } اووونانانانا

We can get low, oh, nah-nah-nah میتونیم پایین بیاییم

Let me be your friend, baby, let me in بزار دوستت بشم عزیزم بزار بیام داخل

Tell you no lies, oh, nah-nah-nah بهت دروغ نمیگم اوونانانا

We can get lost, oh, nah-nah-nah میتونیم گم شیم او نا نا نا

Take it all off, oh, nah-nah-nah همه چیز رو بردار، اوه، نه-نه-نا

Let me be your friend, baby, let me in بزار دوستت بشم عزیزم بزار بیام داخل

Give it to me all, oh, nah-nah-nah همشو بهم بده اوو نا نا نا

'Cause I Got You, you-oh, you چون تورو گرفتم توو اووو توووو

I Got You, I Got You گرفتمت گرفتمت

I Got You, you-oh, you گرفتمت تورو اووو تورو

I Got You, I Got You گرفتمت گرفتمت

I got y- گرفتمت

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

برترین مشارکت کنندگان:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background