تصویر آهنگ Oon Manam از Barobax Gamno

دانلود + متن آهنگ Oon Manam از Barobax Gamno

آلبوم: BAROBAX

اون منم

👁 ٤٢٥
امتیاز ٨.٠ از ١ نظربروبکس

اون منم بچه پولداری که دستش تو جیب خودشه و پیش میره جلو

آره منم همونی که کارت

VIP translate

داره و راش میدن توی هر کازینو

اون خود منم پسری که تو دوس داری

باهاش بمونی و هر شب قر بدی جلوش

آره منم که قیافم خیلی خاصه ذهن و فکرمم با کلاسه

هیچ میدونی من معلم رقصم

اونم رقص واز

توی لاس وگاس

حاصل گلد کاس

با کلی تاس ولی میدونی که تا اونجا کلی راس

دانلود آهنگ Oon Manam از Barobax Gamno

هیچ میدونی از نظر تحصیلات

مدرکم دکتراست توی اقتصاد

از واردات بگیر تا صادرات

فکر نکنی که حرفام باد هواس

خانوما همه برپا

زود بره با من بالا همه دستا،واستا

حال نداری

RedBull translate

تو دستا

حالا Volume بده به دستگاه

همسایه بی سایه

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

گوشی گوشی چی داری؟

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

گوشی با طرح تجاری

ها؟

بوی چی میاد؟

هیچی اتکلن ورساچی

ها؟

حالا بروبکس میخونه با گامنو تو سال جاری

اجباری ترکوندیم انفجاری

تو که داری راست میگی

داری راست میگی

جون من راست میگی؟

آره راست میگم

تو که داری راست میگی

داری راست میگی

جون من راست میگی؟

فکر کن راست میگم

باز منم بچه پولداری که دستش تو جیب خودشه و پیش میره جلو

آره منم همونی که کارت

VIP translate

داره و راش میدن توی هر کازینو

اون خود منم پسری که تو دوس داری

باهاش بمونی و هر شب قر بدی جلوش

آره منم که قیافم خیلی خاصه ذهن و فکرمم با کلاسه

هیچ میدونی من معلم رقصم

اونم رقص واز

توی لاس وگاس

متن آهنگ Oon Manam از Barobax Gamno

حاصل گلد کاس

با کلی تاس ولی میدونی که تا اونجا کلی راس

هیچ میدونی از نظر تحصیلات

مدرکم دکتراست توی اقتصاد

از واردات بگیر تا صادرات

فکر نکنی که حرفام باد هواس

به تو چه حالا وینحالا نشستین زین

حالا پاشین برقصین

حالا قر بدین دین دین

همه آهنگا شده دیدین دین دین

اگه تو ماشینین حالا گاز بدین قین قین

لیموزین بعد از این دست زدین نزدین

حلزون بگیرم بهتر است از این

واز کن صفحه پنجم این مگزین برو ببین واکین کنار جکوزین

تو که داری راست میگی

داری راست میگی

جون من راست میگی؟

آره راست میگم

تو که داری راست میگی

داری راست میگی

جون من راست میگی؟

فکر کن راست میگم.

اون منم،منم،منم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background