متن آهنگ Baba to Ki Hasti از Barobax

بابا تو کی هستی

👁 ١٢٦ذهن منو قلب منو عمر منو جون منو با خود می بری

بابا تو کی هستی یه موجوده خاصی از همه سری

زنو منو پیرزنو پیرمردو حتی منو سرکار میزاری

شیطونی نازی با من نکن بازی خوب دل میبری

بدو بیا دنبالم تو بیا دنبالم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دست شیطون از پشت بستی .بدو بیا دنبالم تو بیا دنبالم

بابا تو دیگه کی هستی؟؟!!؟

دوست پسرات قد موی سرت میپلکن دورو برت

زنگ میزنم میام پشت خطط خیلی شلوغ شده سرت

وایبیچاره

متن آهنگ Baba to Ki Hasti از Barobax

اون شوهرت که میخواد بشه دربه درتفکر میکنی تو با خودت خیلی زرنگ شدی خیر سرت

یالا یالا رقص و شادی

شادی شادی رقص و شادی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background