تصویر آهنگ Tasnif Jan-E Ashegh از Bahram Hasiri

متن آهنگ Tasnif Jan-E Ashegh از Bahram Hasiri
خدایا ببین غرق در اشک و آهم

غریقی نشسته به موج نگاهم

ببین در دل شب نشان از تو جویم

هوای تو دارم سخن با تو گویم

تو این جان عاشق به من داده ای

دلی چون شقایق به من داده ای

به یادت همه شب دل من خدایا

در این سینه خسته چون نی بنالم

نیستان جانم به بانگ جرس ها

به خون خفته اکنون که تا کی بنالم

خدایا من این بار سنگین غم را

به عشق تو بر دوش جان می گذارم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

من آن مرغ سر گشته شب نوازم

که در باغ هستی نوای تو دارم

تو این جان عاشق به من داده ای

دلی چون شقایق به من داده ای

به یادت همه شب دل من خدایا

در این سینه خسته چون نی بنالم

نیستان جانم به بانگ جرس ها

به خون خفته اکنون که تا کی بنالم

سحر خنده کرد و سپیده دمید

مرا رهنمون شد به نور امید

تو این جان عاشق به من داده ای

متن آهنگ Tasnif Jan-E Ashegh از Bahram Hasiri

دلی چون شقایق به من داده ای

خدایا ببین غرق در اشک و آهم

غریقی نشسته به موج نگاهمببین در دل شب نشان از تو جویم

هوای تو دارم سخن با تو گویم

تو این جان عاشق به من داده ای

دلی چون شقایق به من داده ای

تو این جان عاشق به من داده ای

دلی چون شقایق به من داده ای

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background