متن آهنگ منو ببر از بابک مافی

آلبوم: Mano Bebar

Mano Bebar

👁 ٣٩ببین

فقط عشق رو با تو احساس کردم

ببین

تو رم آروم آروم حساس کردم

بگو

چیه تو چشمامون جز عشق؟

بگو

مگه چی داره بارون جز عشق؟

منو ببر

تنها زیر بارون

منو ببر

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

از تنهایی بیرون

منو ببر

منو ببر

دوبس دوبس دوبس

چرا؟

چرا عاشق ولی مغرور بودم؟

چرااااا؟

همش عاشق ولی از دور بودم؟!

بگو

چیه تو چشمامون جز عشق؟

متن آهنگ منو ببر از بابک مافی

بگو

مگه چی داره بارون جز عشق؟

منو ببرتنها زیر بارون

منو ببر

از تنهایی بیرون

منو ببر

دوبس دوبس دوبس

منو ببر

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background