متن آهنگ با من بمون از بابک مافی

آلبوم: Ba Man Bemun

Ba Man Bemun

👁 ٥٧کی تورو از تو قلبم میتونه پس بگیره...

کی مثله من میتونه برای تو بمیره...

می ترسم می ترسم تورو آفتاب ببینه...

می ترسم کسی بازم واسه تو خواب ببینه...

حب من غیرک انت یا حبیبی قرامی...

فی من غیر حبک عمری یا کیانی...

اَ د مَ نَفتَ صبری عمری یا حیاتی...

حاجاة الکثیره یا نورالعیانی...

حب من غیرک انت یا حبیبی قرامی...

فی من غیر حبک عمری یا کیانی...

اَ د مَ نَفتَ صبری عمری یا حیاتی...

حاجاة الکثیره یا نورالعیانی...

من که برات میمیرم میمیرم...

من که برات میمیرم میمیرم...

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دستاتو می خوام بی تو من تنهام...

از الآن به فکر با تو بودن فردام...

با من بمون نذار تنها شم...

آرزومه که همیشه پیش تو باشم...

حب من غیرک انت یا حبیبی قرامی...

فی من غیر حبک عمری یا کیانی...

اَ د مَ نَفتَ صبری عمری یا حیاتی...

حاجاة الکثیره یا نورالعیانی...

حب من غیرک انت یا حبیبی قرامی...

فی من غیر حبک عمری یا کیانی...

اَ د مَ نَفتَ صبری عمری یا حیاتی...

حاجاة الکثیره یا نورالعیانی...

دست تورو می گیرم می گیرم...

متن آهنگ با من بمون از بابک مافی

دست تورو می گیرم می گیرم...

کی تورو از تو قلبم میتونه پس بگیره...

کی مثله من میتونه برای تو بمیره...

می ترسم می ترسم تورو آفتاب ببینه...می ترسم کسی بازم واسه تو خواب ببینه...

حب من غیرک انت یا حبیبی قرامی...

فی من غیر حبک عمری یا کیانی...

اَ د مَ نَفتَ صبری عمری یا حیاتی...

حاجاة الکثیره ... دست تورو میگیرم ...

حب من غیرک انت یا حبیبی قرامی...

فی من غیر حبک عمری یا کیانی...

اَ د مَ نَفتَ صبری عمری یا حیاتی...

حاجاة الکثیره یا نورالعیانی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background