متن آهنگ Gonah Kar از Azita

آلبوم: Behtarinha

👁 ٦١از کوچمون به خونمون یه راه باریکیه

وقتی میخوام برم خونه ظلمت و تاریکیه

از کوچمون به خونمون یه راه باریکیه

وقتی میخوام برم خونه ظلمت و تاریکیه

در اون تاریکیه شب وقتی قدم میذارم

عذاب مردنم رو به یاد خود میارم

عذاب مردنم رو به یاد خود میارم

نه نه نه نه نه حالا زوده ناامید بشم من

تا دنیا دنیاست عاشقم من

رفته اما مونده خاطراتش

به خدا هر جاست عاشقم من

حالا که پرده ز اسرار دلم برداشتم

به شما راست میگم

به خدا راست میگم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

هر چی از گذشته ها و زندگی مونده برام

به خدا راست میگم

به خدا راست میگم

روبروی خونمون پنجره ای رو به خدا بود یه روزی

خیلی کم وا میشد اما قبله ی مهر و صفا بود یه روزی

اما من یه روز دیدم اون پنجره با گل و خاک بسته شده

ناگهان یه روز دیدم اون پنجره با گل و خاک بسته شده

بس که اون بالا نگاه کرده چشام

مژه هام دونه دونه خسته شده

مژه هام دونه دونه خسته شده

نه نه نه نه نه حالا زوده ناامید بشم من

تا دنیا دنیاست عاشقم من

رفته اما مونده خاطراتش

به خدا هر جاست عاشقم من

از کوچمون به خونمون یه راه باریکیه

متن آهنگ Gonah Kar از Azita

وقتی میخوام برم خونه ظلمت و تاریکیه

از کوچمون به خونمون یه راه باریکیه

وقتی میخوام برم خونه ظلمت و تاریکیه

در اون تاریکیه شب وقتی قدم میذارمعذاب مردنم رو به یاد خود میارم

عذاب مردنم رو به یاد خود میارم

نه نه نه نه نه حالا زوده ناامید بشم من

تا دنیا دنیاست عاشقم من

رفته اما مونده خاطراتش

به خدا هر جاست عاشقم من

رفته اما مونده خاطراتش

به خدا هر جاست عاشقم من

به خدا هر جاست عاشقم من

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background