تصویر آهنگ Man Motmaenam از Ayeneh

متن آهنگ Man Motmaenam از Ayeneh

آلبوم: Elevator

👁 ١٠٩من مطمئنم واسه من دلتنگ میشی

اما تا اونوقت تو دلم کمرنگ میشی

من حتم دارم رفتنت بی اعتباره

رفتن درست مثل شکستن درد داره

تو حتی با حس خودت صادق نبودی

تو هیچوقت تو زندگیت عاشق نبودی

کم حافظم گیجم ولی رو تو دقیقم

میری نمیبینی چجوری زیر تیغم

دلتنگ میشی واسه من

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

کمرنگ میشی تو دلم

دیگه من مال تو نیستم

باورت شه دیگه دنبال تو نیستم

من مطمئنم برمیگردی دست خالی

اون روز پیشت جای این دیوونه خالی

وقتی بیای دل شاده از این جدایی

واسم مهم نیست با کی هستی و کجایی

من مطمئنم واسه من دلتنگ میشی

اما تا اونوقت تو دلم کمرنگ میشی

متن آهنگ Man Motmaenam از Ayeneh

من حتم دارم رفتنت بی اعتباره

رفتن درست مثل شکستن درد داره

رفتن درست مثل شکستن درد دارهدلتنگ میشی واسه من

کمرنگ میشی تو دلم

دیگه من مال تو نیستم

باورت شه دیگه دنبال تو نیستم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background