متن آهنگ Que Nos Animemos از Axel feat. Becky G

👁 ٨١Letra de Que Nos Animemos translate

Que te llevo dentro mio translate

Que tu amor me saca el frio translate

Que tus *** aceleran translate

La necesidad de tenerte conmigo translate

(Tenerte conmigo) translate

Que en tus manos soy caricias translate

En tu pelo soy el viento translate

Con tus ojos me iluminas translate

Tu boca no sabe que salva sus besos translate

(Sus besos) translate

Que salvan sus besos translate

Que Nos Animemos translate

Y quedemos como el iman y el acero translate

Tan pegados como el aire *** el viento translate

Cuando no estas yo te invento translate

Que Nos Animemos translate

Y quedemos como el iman y el acero translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Tan pegados como el aire *** el viento translate

Cuando no estas yo te invento translate

(Yeah, yeah, yeah) translate

Que en tu centro soy la vida translate

Y en tu lengua soy el fuego (el fuego) translate

Con tus brazos das abrigo translate

Tus piernas no saben que anulan mi juego translate

(Mi juego, que anulan mi juego) translate

¡Becky G!

Que Nos Animemos translate

Y quedemos como el iman y el acero translate

Tan pegados como el aire *** el viento translate

Cuando no estas yo te invento (yeah) translate

Que Nos Animemos translate

Y quedemos como el iman y el acero translate

Tan pegados como el aire *** el viento translate

Cuando no estas yo te invento translate

(Yeah, yeah, yeah) translate

متن آهنگ Que Nos Animemos از Axel feat. Becky G

En el amor lo digo todo, todo lo que pienso translate

Siempre caundo pienso *** el corazon (hey, hey, hey) translate

Que Nos Animemos translate

Y quedemos como el iman y el acero translate

Tan pegados como el aire *** el viento translateCuando no estas yo te invento translate

Que Nos Animemos translate

Y quedemos como el iman y el acero (no, no) translate

Tan pegados como el aire *** el viento translate

Cuando no estas yo te invento translate

En el amor lo digo todo, todo lo que pienso translate

Siempre caundo pienso *** el corazon translate

(Que Nos Animemos) translate

Que Nos Animemos translate

Y quedemos como el iman y el acero translate

Tan pegados como el aire *** el viento translate

Cuando no estas yo te invento translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background