تصویر آهنگ Complicated از Avril Lavigne

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Complicated از Avril Lavigne

👁 ١٠٦٨
امتیاز ١٠.٠ از ٢ نظرUh-huh, life's like this اوه اوه، زندگی اینگونه است

Uh-huh, uh-huh, that's the way it is اوه، اوه، اوه، همین طور است

'Cause life's like this چون زندگی اینجوریه

Uh-huh, uh-huh, that's the way it is اوه، اوه، اوه، همین طور است

Chill out, what you yelling for? آرام باش، برای چی فریاد میزنی؟

Lay back, it's all been done before دراز بکشید، همه چیز قبلاً انجام شده است

And if you could only let it be و اگر فقط می توانستی اجازه بدهی

You would see شما خواهید دید

I like you the way you are من همان طور که هستی دوستت دارم

When we're driving in your car وقتی در ماشین شما رانندگی می کنیم

And you're talking to me, one on one و تو داری تک به تک با من حرف میزنی

But you become اما تو می شوی

Somebody else 'round everyone else کس دیگری در اطراف هر کس دیگری است

دانلود آهنگ Complicated از Avril Lavigne

You're watching your back like you can't relax جوری مراقب پشتت هستی که انگار نمیتونی راحت بشی

You're trying to be cool تو سعی میکنی باحال باشی

You look like a fool to me تو از نظر من احمق به نظر میرسی

Tell me بهم بگو

Why do you have to go and make things so Complicated? چرا همه چیو اینقدر سخت میگیری ؟

I see the way you're acting like you're somebody else اینکه میبینم مثل کس دیگه ای رفتار می‌کنی

Gets me frustrated عصبانیم میکنه

Life's like this, you زندگی اینطوریه که تو

You fall, and you crawl, and you break تو زمین میخوری ، سینه خیز میری و میشکنی

And you take what you get, and you turn it into honesty و تو حقتو میگیری و تبدیلش می‌کنی به .. خب صادقانه بگم

Promise me I'm never gonna find you fake it قول میدم که هیچ وقت تو رو در حال وانمود کردن پیدا نخواهم کرد

No, no, no نه، نه، نه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

You come over unannounced تو بی سر و صدا میای

Dressed up like you're something else طوری لباس می‌پوشی که انگار کس دیگه ای هستی

Where you aren't, where it's at you see در حالی که تو همه ی اون چیزی نیستی که میبینی

You're making me تو باعث میشی من

Laugh out, when you strike your pose بلند بخندم ، وقتی که میخوای ژست خفن بگیری

Take off all your preppy clothes این لباس های بچه مثبتا رو عوض کن

You know you're not fooling anyone خودت هم می‌دونی که کسی رو نمیتونی گول بزنی

When you become وقتی که تبدیل میشی به

Somebody else 'round everyone else کس دیگری در اطراف هر کس دیگری است

You're watching your back like you can't relax جوری مراقب پشتت هستی که انگار نمیتونی راحت بشی

You're trying to be cool تو سعی میکنی باحال باشی

You look like a fool to me تو از نظر من احمق به نظر میرسی

Tell me بهم بگو

Why do you have to go and make things so Complicated? چرا همه چیو اینقدر سخت میگیری ؟

I see the way you're acting like you're somebody else اینکه میبینم مثل کس دیگه ای رفتار می‌کنی

Gets me frustrated عصبانیم میکنه

Life's like this, you زندگی اینطوریه که تو

You fall, and you crawl, and you break تو زمین میخوری ، سینه خیز میری و میشکنی

And you take what you get, and you turn it into honesty و تو حقتو میگیری و تبدیلش می‌کنی به .. خب صادقانه بگم

Promise me I'm never gonna find you fake it قول میدم که هیچ وقت تو رو در حال وانمود کردن پیدا نخواهم کرد

No, no, no نه، نه، نه

(No, no, no) نه نه نه

(No, no, no) نه نه نه

(No, no, no) نه نه نه

Chill out, what you yelling for? آرام باش، برای چی فریاد میزنی؟

متن آهنگ Complicated از Avril Lavigne

Lay back, it's all been done before دراز بکشید، همه چیز قبلاً انجام شده است

And if you could only let it be و اگر فقط می توانستی اجازه بدهی

You would see شما خواهید دید

Somebody else 'round everyone else کس دیگری در اطراف هر کس دیگری است

You're watching your back like you can't relax جوری مراقب پشتت هستی که انگار نمیتونی راحت بشی

You're trying to be cool تو سعی میکنی باحال باشی

You look like a fool to me تو از نظر من احمق به نظر میرسی

Tell me بهم بگوWhy do you have to go and make things so Complicated? چرا همه چیو اینقدر سخت میگیری ؟

I see the way you're acting like you're somebody else اینکه میبینم مثل کس دیگه ای رفتار می‌کنی

Gets me frustrated عصبانیم میکنه

Life's like this, you زندگی اینطوریه که تو

You fall, and you crawl, and you break تو زمین میخوری ، سینه خیز میری و میشکنی

And you take what you get, and you turn it into honesty و تو حقتو میگیری و تبدیلش می‌کنی به .. خب صادقانه بگم

Promise me I'm never gonna find you fake it قول میدم که هیچ وقت تو رو در حال وانمود کردن پیدا نخواهم کرد

No, no نه نه

Why do you have to go and make things so Complicated? چرا همه چیو اینقدر سخت میگیری ؟

I see the way you're acting like you're somebody else اینکه میبینم مثل کس دیگه ای رفتار می‌کنی

Gets me frustrated عصبانیم میکنه

Life's like this, you زندگی اینطوریه که تو

You fall, and you crawl, and you break تو زمین میخوری ، سینه خیز میری و میشکنی

And you take what you get, and you turn it into honesty و تو حقتو میگیری و تبدیلش می‌کنی به .. خب صادقانه بگم

Promise me I'm never gonna find you fake it قول میدم که هیچ وقت تو رو در حال وانمود کردن پیدا نخواهم کرد

No, no, no نه، نه، نه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background