متن آهنگ A Million Dreams (reprise) از Austyn Johnson Cameron Seely Hugh Jackman

👁 ٥٣Every night I lie in bed translate

The brightest colors fill my head translate

A million dreams are keeping me awake translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

I think of what the world could be translate

A vision of the one I see translate

A million dreams is all it's gonna take translateA million dreams for the world we're gonna make translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background