متن آهنگ Queendom از AURORA

- 2 👁

ژانر: پاپ

موضوع: روابط جنسی - امید
The underdogs are my lions translate The silent ones are my choir translate The women will be my soldiers translate With the weight of life on their shoulders translate Drink until you’ve had enough I’ll drink from your hands I will be your warrior translate I will be your lamb translate Oooooohhh eyyyyyy yaaaaaa translate Ehhhhhhh ahhhhhhh translate Oooooohhh ahhhh translate Till Queendom come translate Till Queendom come translate My Queendom come translate My Queendom come translate The sea waves are my evening gown translate And the sun on my head is my crown translate

I made this Queendom on my own translate And all the mountains are my throne translate Drink until you’ve had enough I’ll drink from your hands I will be your warrior translate I will be your lamb translate Oooooohhh eyyyyyy yaaaaaa translate Ehhhhhhh ahhhhhhh translate Oooooohhh ahhhh translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Till Queendom come translate Till Queendom come translate My Queendom come translate My Queendom come translate Ahhhhhhhhh, oooooo ahhhhhh translate Queendom come translate Ahhhhhhhhh, oooooo ahhhhhh translate My Queendom come translate I hunt the grounds for empathy translate And hate the way it hides from me translate With care and thirst I have become translate You have a home in my Queendom translate

You have a home in my Queendom translate You have a place in my Queendom translate You'll find a place translate Till Queendom come translate Till Queendom come translate My Queendom come translate My Queendom come translate Ahhhhhhhhh, oooooo ahhhhhh translate Queendom come translate Queendom come translate Queendom come translate Ahhhhhhhhh, oooooo ahhhhhh translate My Queendom come translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه