متن و ترجمه آهنگ Around the World از ATC

👁 ٤٦٠
امتیاز ٩.٠ از ١ نظرThe kisses of the sun بوسه ی خورشید

Were sweet I didn't blink شیرین بود، پلک نزدم

I let it in my eyes گذاشتمش تو چشمام

Like an exotic dream تو خری

The radio playing songs رادیو اهنگ رو پخش میکنه

That I have never heard اهنگی که من تاحالا نشنیدم

I don't know what to say نمیدونم چی بگم

Oh, not another word اوه،یه دنیای دیگه نه

Just la la la la la فقط لا لا لا لا لا

It goes Around the World دور یک کلمه میچرخه

Just la la la la la فقط لا لا لا لا لا

It's all Around the World translate

Just la la la la la فقط لا لا لا لا لا

And everybody's singing و همه میخونن

La la la la la لا لا لا لا لا

And now the bells are ringing و حالا زنگ ها به صدا درمیان

La la la la la لا لا لا لا لا

La la la la la la la لا لا لا لا لا لا لا

La la la la la لا لا لا لا لا

La la la la la la la لا لا لا لا لا لا لا

La la la la la لا لا لا لا لا

La la la la la la la لا لا لا لا لا لا لا

La la la la la لا لا لا لا لا

La la la la la la la لا لا لا لا لا لا لا

Inside an empty room داخل اتاق خالی

My inspiration flows translate

Now wait to hear the tune translate

Around my head it goes سرم داره میچرخه

The magic melody ملودیه جادویی

You want to sing with me تو میخوای با من بخونی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Just la la la la la فقط لا لا لا لا لا

The music is the key موزیک کلیده

And now the night is gone و حالا که شب رفته(تموم شده)

Still it goes on and on translate

So deep inside of me translate

I long to set it free translate

I don't know what to do نمیدونم چکار کنم

Just can't explain to you فقط نمیتونم بهت توضیح بدم

I don't know what to say نمیدونم چی بگم

Oh, not another word اوه،یه دنیای دیگه نه

Just la la la la la فقط لا لا لا لا لا

It goes Around the World دور یک کلمه میچرخه

Just la la la la la فقط لا لا لا لا لا

It's all Around the World translate

Just la la la la la فقط لا لا لا لا لا

And everybody's singing و همه میخونن

La la la la la لا لا لا لا لا

And now the bells are ringing و حالا زنگ ها به صدا درمیان

La la la la la لا لا لا لا لا

La la la la la la la لا لا لا لا لا لا لا

La la la la la لا لا لا لا لا

La la la la la la la لا لا لا لا لا لا لا

La la la la la لا لا لا لا لا

La la la la la la la لا لا لا لا لا لا لا

La la la la la لا لا لا لا لا

La la la la la la la لا لا لا لا لا لا لا

The kisses of the sun بوسه ی خورشید

متن آهنگ Around the World از ATC

Around translate

La la la la la لا لا لا لا لا

It goes Around the World دور یک کلمه میچرخه

Just la la la la la فقط لا لا لا لا لا

It's all Around the World translate

Just la la la la la فقط لا لا لا لا لا

And everybody's singing و همه میخونن

La la la la la لا لا لا لا لاAnd now the bells are ringing و حالا زنگ ها به صدا درمیان

La la la la la لا لا لا لا لا

La la la la la la la لا لا لا لا لا لا لا

La la la la la لا لا لا لا لا

La la la la la la la لا لا لا لا لا لا لا

La la la la la لا لا لا لا لا

La la la la la la la لا لا لا لا لا لا لا

La la la la la لا لا لا لا لا

La la la la la la la لا لا لا لا لا لا لا

La la la la la لا لا لا لا لا

(Around, around, Around the World) چرخش، چرخش، چرخش دور دنیا

La la la la la la la لا لا لا لا لا لا لا

La la la la la لا لا لا لا لا

La la la la la la la لا لا لا لا لا لا لا

La la la la la لا لا لا لا لا

La la la la la la la لا لا لا لا لا لا لا

La la la la la لا لا لا لا لا

La la la la la la la لا لا لا لا لا لا لا

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background