متن آهنگ 9PM [Till I Come] از ATB

- Movin' Melodies

- 151 👁There is always something nagging translate pulling at the edges translate tearing what's left away translate there is always something waiting translate in the flowered circle translate disguised by pleasantries translate and all i want is a garden translate come to call me translate there's always something convincing translate you that you need it translate even when you don't care vaguely translate

and all i want is a garden translate come to call me translate and all i want is a garden translate come to call me translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
War is in the ? I said war is tonight translate war is in the ? I said war is tonight translate war is in the ? I said war is translate a lot of people don't get no supper tonight translate war is in the ? I said war is translate you got to call the police for me translate it's a state of emergency translate as far as my eyes can see translate

there are other vigilantes translate war is in the ? I said war is tonight translate war is in the ? I said war is translate a lot of people don't get no supper tonight translate war is in the ? I said war is translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه