متن آهنگ Guilty از اشوان

آلبوم: Guilty

👁 ١١٤دوباره بازم هم صدا تو بردی بالا

میگی تموم میشه میری همی حالا

بزار راحت بشه

این دل بی طاقتم

بیداری های هی شب دیگه شد عادتم

گریه نکن جونم برو پی آیندت

میخوام به یاد بیارم اون صورت نازو با لبخند

نمیریم از این خونه زنده بیرونو

اتیش زدی یه شبه زندگیمونو

هر دو مقصریم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دیگه باید بریم از اینجا

نمیریم از این خونه زنده بیرونو

آتیش زدی یه شبه زندگیمونو

هر دو مقصریم

دیگه باید بریم از اینجا

دوباره بازم سر گیجه های لعنتی

میزنیم قید همدیگرو

اخه به چه قیمتی

دوباره بازم ته این رابطه بن بسته

من از این وضعیت خستم

متن آهنگ Guilty از اشوان

تو از این آدم خسته

نمیریم از این خونه زنده بیرونو

آتیش زدی یه شبه زندگیمونوهر دو مقصریم دیگه باشد بریم از اینجا

نمیریم از این خونه زنده بیرونو

آتیش زدی یه شبه زندگیمونو

هر دو مقصریم دیگه باید بریم از اینجا

(ای وای)

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background