متن آهنگ I’m an Albatraoz از AronChupa

- 158 👁

ژانر: هیپ هاپ

موضوع: طنزآمیز
Mesdames et Messieurs translate S'il vous plaît Soyez prêts pour AronChupa et Albatraoz C'est parti translate Let me tell you all a story about a mouse named Lorry translate Yeah, Lorry was a mouse in a big brown house translate She called herself the hoe, with the money money flow translate But fuck that little mouse 'cause I'm an albatraoz translate Wooh! translate I'm an albatraoz translate So what? translate I'm an albatraoz translate Yeah, Lorry said she was a mouse, smoked that cheesn' like a baoz translate Monilie money money hoe, chinka chinka chingka-flow translate Lorry was a witch, yeah, a sneaky little bitch translate So fuck that little mouse 'cause I'm an albatraoz translate Wooh! translate I'm, I'm translate I'm an albatraoz translate So what? translate

I'm, I'm translate I'm, I'm, I'm, I'm translate What? translate I'm, I'm translate I'm translate What? translate I'm, I'm translate Mesdames et Messieurs translate S'il vous plaît Soyez prêts pour AronChupa et Albatraoz download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
C'est parti translate I got it translate Ram pampalam translate Bambalam palam balam translate Ram pampalam translate Rampiloopidam translate Ram pampalam translate Ba baboom translate Ooh, I see ya translate Ooh, I see ya translate Ooh, I see ya translate Wooh! translate I'm translate I'm an albatraoz translate

So what? translate I'm translate I'm, I'm, I'm, I'm translate Stop translate I got it translate What? translate I'm, I'm translate I'm translate What? translate I'm, I'm translate I'm an albatraoz translate This is Albatraoz, yeah translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه