تصویر آهنگ Coming Home از Armin van Buuren

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Coming Home از Armin van Buuren

آلبوم: Mirage

👁 ٥٦٦
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرI wake up in the morning so far away from home صبح خیلی دور از خونه بیدار شدم

Trying to make it through the day تلاش برای گذراندن طول روز

Many miles are between us, I'm sending my love from this payphone مایل های زیادی میان ما هست،من عشقم را از این تلفن های عمومی میفرستم

دانلود آهنگ Coming Home از Armin van Buuren

Through the storms we've wandered, many mountains we have climbed در میان طوفان هایی ک سرگردان بودیم،کوه های زیادی رو بالا رفتیم

But all the bad times are behind ولی همه ی زمان های بد پشت سر گذاشته شدند

The road is free - راه باز شده

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

I'm Coming Home دارم میام خونه

Without you I *** like a ship without it's sails, calling the wind to save me بدون تو من مانند کشتی بدون بادبان هستم،باد رو صدا میزنم تا نجاتم دهد

I'd climb the highest mountain کوه های بلندی رو بالا رفتم

I'd cross the seven seas just to see your smile again از هفت دریا عبور می کنم تا دوباره لبخندت را ببینم

All the trust that was built along the years is coming back to stay I know می دانم تمام اعتمادی که در طول سال ها ایجاد شده بود، برمی گردد تا بماند

متن آهنگ Coming Home از Armin van Buuren

Just look ahead the road is free - فقط ب جلو نگا کن،جاده بازهI'm Coming Home دارم میام خونه

With every step I'm closer to home, when I'm back you won't be alone با هر قدمی که به خانه نزدیکتر می شوم، وقتی برگشتم تو تنها نخواهی بود

Soon I'll see the familiar door before my eyes and you به زودی در آشنا را جلوی چشمان خودم و تو خواهم دید

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background