متن آهنگ Mobarak Bashe از آرمین 2afm

آلبوم: Mobarak Bashe

👁 ١٩٦آرمین

تو ای اف ام

تو ای اف ام

تو ای اف ام

چه لاك خوش رنگي چه آرايشي داري

چه دوست پسر خوبي چه آرامشي داري

وقتي تو اي اف امي ني ديگه به تو فكر كنه

روزي صد بار زنگ بزنه تو رو چك كنه

راستي شنيدم تو ديگه از ما خسته شدي

شنيدم به يه كسه ديگه اي وابسته شدي

به دوست پسر جديدت، مبارك باشه

اصلا مگه ميشه سليقه ي شما بد باشه

ميگن خيلي با هم خوشين خب خدا رو شكر

يكي هم پيدا شدو دل شما رو برد

منم كه واسه رسيدن به تو بي اميدم

تا جايي كه يادمه هي دنبالت ميدویيدم

بذار بگم حالا كه داري ميري راحت

بي لياقت گفتي تا تهش باهاتم

ولي ديدي طاقت نياوردي و يكي ديگه رو جايگزين من آوردي

و خيلي راحت تو آبروي منو بردي

يه روزي فقط دستاي تو بود تو دستم

ولي حالا حسابي وا نمي كنم روت اصلا

همه رو ميپيچيدمو پاشدي رو دستم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

خدایی تو وجود تو احساسی بود اصلا

يه روزي فقط دستاي تو بود تو دستم

ولي حالا حسابي وا نمي كنم روت اصلا

همه رو ميپيچيدم و پاشدي رو دستم

ديگه برو فكر منم نباش و راحت

با هر كي هستي باش منم هواشو دارم

هر كي كه با تو يا يه جورايي آشناس با تو

با اينكه بد بودي ولي باز شانس با توست

چون من حاليمه هنوزم حرمت نون و نمك

با اينكه همه حرفاي تو دروغ بود و كلك

ما كه از همه خورديم خب ميگيم توام روش

ميتوني اين موزيكو بدي با صداي بلند گوش

ميدوني امثال تو دور و ورم پرن، كوش؟

اونكه باب ميل منه و من بي تابشم

اونكه به چشم نياد بزرگترين ايرادشم

حتي به بدترين شكل بزنن زيرابشم

بازم دونسته با دروغاش سيا بشم

اونكه به يادش من زير بارون پياده شب

قدم مي زنم اما نيست عين خيالشم

من تو فكرشو اون بي استرس مي خوابه شب

يه روزي فقط دستاي تو بود تو دستم ،ولي حالا حسابي وا نمي كنم روت اصلا،

همه رو ميپيچيدمو پاشدي رو دستم، خدايي تو وجود تو احساسي بود اصلا،

يه روزي فقط دستاي تو بود تو دستم، ولي حالا حسابي وا نمي كنم روت اصلا،

متن آهنگ Mobarak Bashe از آرمین 2afm

همه رو ميپيچيدمو پاشدي رو دستم//

شايد طبق معمول با يه شيشه مارتيني مستي

يا با دوست پسرت داري توي پارتي مي رقصي

يا شايدم اونو مثل من آزارش ميدی

يا خيلي ولو روی تخت ماساژش ميدی

مثل من حرست ميده كه ديوونه بشي؟

سرش داد بزني بگي تو خونه بشينبگي جايي نرو دور همرو خط بكش

ولي خودت جلو آينه بكشي خط چشم

که به قرارت برسي و تو با اون باشي

ميگن شيفتش شدي تابع قانوناشي

آخه مگه يه آدم تا اين حد ميشه بي رحم

نبودي ببيني تو نبودت چي كشيدم

آواره ي كوچه خيابونا شدم عين بي خونه

ها، درست عين ديوونه ها، با خودم حرف مي زدم

ميگفتم بر ميگرده مياد ميمونه پيشم

فكر ميكردم ميدوني نباشي ديوونه ميشم

یه روزی فقط دستای تو بود تو دستم، ولی حالا حسابی وا نمیکنم روت اصلا،

همرو میپیچیدم و پاشدی رو دستم، خدایی تو وجود تو احساسی بود اصلا،

یه روزی فقط دستای تو بود تو دستم، ولی حالا حسابی وا نمیکنم روت اصلا،

همرو میپیچیدم و پاشدی رو دستم، خدایی تو وجود تو احساسی بود اصلا.

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background