تصویر آهنگ Wit It This Christmas از Ariana Grande

متن آهنگ Wit It This Christmas از Ariana Grande

آلبوم: Dangerous Woman

👁 ١٤١
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرCome and kiss me, baby translate

We don't need no mistletoe translate

We don't need no fireplace translate

Boy, I'll keep you nice and warm translate

Are you down for some of these milk and cookies? translate

Down for loving, you'll be my drummer boy translate

And I'm the only drum that you gonna play translate

'Tis the season for some love giving translate

So I think you should give your love to me translate

Baby, let me know translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Are you with it? Are you with it? translate

Are you with it this Christmas? (Baby, let me know) translate

Are you with it? Are you with it? translate

Are you with it this Christmas? translate

We don't need no presents, we don't need the kitchen translate

We don't need them recipes translate

You know I'm tasty like a candy cane or gingerbread translate

I'm made with love translate

Are you down for some of these milk and cookies? translate

متن آهنگ Wit It This Christmas از Ariana Grande

Down for loving, you'll be my drummer boy translate

And I'm the only drum that you gonna play translate

'Tis the season for some love giving translate

So I think you should give your love to me translateBaby, let me know translate

Are you with it? Are you with it? translate

Are you with it this Christmas? (Baby, let me know) translate

Are you with it? Are you with it? translate

Are you with it this Christmas? translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background