تصویر آهنگ Sometimes از Ariana Grande

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Sometimes از Ariana Grande

آلبوم: Dangerous Woman

گاهی اوقات

👁 ٤٩١
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرLa, la, la, la, la, la, la لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا

La, la, la, la, la, la, la لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا

La, la, la, la, la, la, la لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا

La, la, la, la, la, la, la لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا

I've never been so caught up من هرگز اینقدر گرفتار نشده بودم

Still so into us هنوز برای ما اینطوریه

I never thought I'd be here هیچ وقت فکر نمی کردم اینجا باشم

Should've turned to dust باید تبدیل به خاک می شد

Ooh, let's be honest, baby بیا صادق باشیم، عزیزم

This is so unusual این خیلی غیرطبیعیه

Ooh, and I'm not tempted, baby و من وسوسه نمی شوم، عزیزم

Even if they're beautiful حتی اگر زیبا باشند

I used to be cautious قبلا محتاط بودم

A little too reckless کمی بیش از حد بی پروا

دانلود آهنگ Sometimes از Ariana Grande

Now all my emotions الان تمام احساساتم

Are all cause of you همه علتش تویی

I ain't even think of leaving Sometimes حتی گاهی به رفتن هم فکر نمیکنم

I ain't even think of letting go حتی به رها کردنش هم فکر نمیکنم

I ain't ever thought of going nowhere هیچ وقت به هیچ جای دیگه ای فکر نکردم

I don't even see it down the road من حتی آن را در جاده نمی بینم

Cause we're collectin' moments چون در حال جمع آوری لحظات هستیم(خاطره سازی)

Tattoos on my mind خالکوبی کردنشون در ذهن من

I ain't even think of leaving Sometimes حتی گاهی به رفتن هم فکر نمیکنم

I ain't even think of letting go حتی به رها کردنش هم فکر نمیکنم

Not even Sometimes نه حتی گاهی

La, la, la, la, la, la, la لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا

La, la, la, la, la, la, la لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

La, la, la, la, la, la, la لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا

La, la, la, la, la, la, la لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا

Ooh, let's be honest, baby بیا صادق باشیم، عزیزم

This is so unusual این خیلی غیرطبیعیه

Ooh, I'm not tempted, baby من وسوسه نمیشم عزیزم

Even if they're beautiful حتی اگر زیبا باشند

It used to be easy قبلا آسان بود

For someone to steal me برای اینکه یکی منو بدزده

Now all my emotions الان تمام احساساتم

Are all cause of you, boy تمام دلیلش به خاطر تو هستن پسر

I ain't even think of leaving Sometimes حتی گاهی به رفتن هم فکر نمیکنم

I ain't even think of letting go حتی به رها کردنش هم فکر نمیکنم

I ain't ever thought of going nowhere هیچ وقت به هیچ جای دیگه ای فکر نکردم

I don't even see it down the road من حتی آن را در جاده نمی بینم

Cause we're collectin' moments چون در حال جمع آوری لحظات هستیم(خاطره سازی)

Tattoos on my mind خالکوبی کردنشون در ذهن من

I ain't even think of leaving Sometimes حتی گاهی به رفتن هم فکر نمیکنم

I ain't even think of letting go حتی به رها کردنش هم فکر نمیکنم

Not even Sometimes, babe نه حتی گاهی عزیزم

I don't know, I don't know, I don't know نمی دانم، نمی دانم، نمی دانم

Why it never worked, but it's going to now چرا هیچ وقت کار نکرد، اما الان این کار می کنه

You don't know, you don't know, you don't know نمی دانی، نمی دانی، نمی دانی

What it does to me when I feel you around چه اتفاقی برای من میوفته وقتی تو رو در اطرافم احساس می کنم

Is it love? Is it lust? Is it fear? این عشقه یا هوس یا ترس؟

But it's hard to breathe when you're touching me there اما وقتی منو در آنجا لمس می کنی نفس کشیدن سخته

Hard to breathe when you're kissing me there نفس کشیدن سخت بود وقتی منو در آنجا می بوسید

متن آهنگ Sometimes از Ariana Grande

Hard to breathe when you're not here وقتی اینجا نیستی نفس کشیدن سخته

I ain't even think of leaving Sometimes حتی گاهی به رفتن هم فکر نمیکنم

I ain't even think of letting go حتی به رها کردنش هم فکر نمیکنم

I ain't ever thought of going nowhere هیچ وقت به هیچ جای دیگه ای فکر نکردم

I don't even see it down the road من حتی آن را در جاده نمی بینم

Cause we're collectin' moments چون در حال جمع آوری لحظات هستیم(خاطره سازی)

Tattoos on my mind خالکوبی کردنشون در ذهن من

I ain't even think of leaving Sometimes حتی گاهی به رفتن هم فکر نمیکنمI ain't even think of letting go حتی به رها کردنش هم فکر نمیکنم

Not even Sometimes نه حتی گاهی

La, la, la, la, la, la, la لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا

La, la, la, la, la, la, la لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا

Not even Sometimes نه حتی گاهی

La, la, la, la, la, la, la لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا

La, la, la, la, la, la, la لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا

Cause we're collectin' moments چون در حال جمع آوری لحظات هستیم(خاطره سازی)

Tattoos on my mind خالکوبی کردنشون در ذهن من

I ain't even think of leaving Sometimes حتی گاهی به رفتن هم فکر نمیکنم

I ain't even think of letting go (no way) من حتی به رها کردن هم فکر نمی کنم (به هیچ وجه)

Not even Sometimes نه حتی گاهی

La, la, la, la, la, la, la لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا

Not even Sometimes نه حتی گاهی

Not even Sometimes نه حتی گاهی

La, la, la, la, la, la, la لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا

Not even Sometimes نه حتی گاهی

Not even Sometimes نه حتی گاهی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background