تصویر آهنگ Side to Side از Ariana Grande Nicki Minaj

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Side to Side از Ariana Grande Nicki Minaj

آلبوم: Dangerous Woman

👁 ٤٣٠٠
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرI've been *** all night (Ariana) من تمام شب اینجا بودم (آریانا)

I've been *** all day, (Nicki Minaj) من قراره کل روز اینجا باشم(نیکی میناژ)

And boy, got me walkin' Side to Side (let them hoes know) و پسر تو کاری میکنی که شونه به شونه ات قدم بزنم

I'm talkin' to ya من دارم با تو حرف میزنم

See you standing over there with your body ببینمت که اونجا تنها ایستاده ای

Feeling like I wanna rock with your body این حس رو به من میده که میخوان باهات برقصم

And we don't gotta think 'bout nothin' ('bout nothin') و ما نباید به هیچ چیزی فکر کنیم

I'm comin' at ya من میام پیشت

'Cause I know you got a bad reputation چون میدونم شهرت بدی داری

Doesn't matter, 'cause you give me temptation مهم نیست، چون وسوسه ام می کنی

And we don't gotta think 'bout nothin' ('bout nothin') و ما نباید به هیچ چیزی فکر کنیم

دانلود آهنگ Side to Side از Ariana Grande Nicki Minaj

These friends keep talkin' way too much این دوستان زیاد حرف می زنند

Say I should give you up بگو من کی باید تو‌رو ولت کنم؟

Can't hear them, no, 'cause I…

I've been *** all night من تمام شب اینجا بودم

I've been *** all day من تمام روز اینجا بودم

And boy, got me walkin' Side to Side و پسر، مرا وادار کرد که در کنار هم قدم بردارم

I've been *** all night من تمام شب اینجا بودم

I've been *** all day من تمام روز اینجا بودم

And boy, got me walkin' Side to Side (Side to Side) translate

Been tryna hide it سعی کردم آن را پنهان کنم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Baby, what's it gonna hurt if they don't know? عزیزم اگر ندانند چه ضرری دارد؟

Makin' everybody think that we solo وادار کردن همه فکر کنند که ما انفرادی هستیم

Just as long as you know you got me (you got me) فقط به شرطی که بدونی منو گرفتی (تو منو گرفتی)

And boy I got ya و پسر من تو را گرفتم

Cause tonight I'm making deals with the devil چون امشب دارم با شیطان معامله می کنم

And I know it's gonna get me in trouble و من می دانم که من را به دردسر می اندازد

Just as long as you know you got me فقط به شرطی که بدونی منو گرفتی

These friends keep talkin' way too much این دوستان زیاد حرف می زنند

Say I should give you up بگو من کی باید تو‌رو ولت کنم؟

Can't hear them, no, 'cause I…

I've been *** all night من تمام شب اینجا بودم

I've been *** all day من تمام روز اینجا بودم

And boy, got me walkin' Side to Side (Side to Side) translate

I've been *** all night (been *** all night, baby) نمی توانم آنها را بشنوم، نه، زیرا من… من تمام شب اینجا بودم (تمام شب اینجا بودم عزیزم)

I've been *** all day (been *** all day, baby) من تمام روز اینجا بودم (تمام روز اینجا بودم عزیزم)

And boy, got me walkin' Side to Side (Side to Side) translate

This the new style with the fresh type of flow translate

Wrist icicle, ride dick, bicycle translate

Come through yo, get you this type of blow translate

If you wanna Minaj, I got a tricycle translate

متن آهنگ Side to Side از Ariana Grande Nicki Minaj

All these bitches' flows is my mini-me translate

Body smoking, so they call me Young Nicki Chimney translate

Rappers in they feelings 'cause they feelin' me translate

Uh, I-I give zero *** and I got zero chill in me translate

Kissing me, copped the blue box that say Tiffany translate

Curry with the shot, just tell 'em to call me Stephanie translate

Gun pop and I make my gum pop translate

I'm the queen of rap, young Ariana run pop من ملکه رپ هستم ، آریانای جوون داره پاپ رو میچرخونهThese friends keep talkin' way too much این دوستان زیاد حرف می زنند

Say I should give him up بگو من باید او را رها کنم

Can't hear them, no, 'cause I…

I've been *** all night (been *** all night, baby) نمی توانم آنها را بشنوم، نه، زیرا من… من تمام شب اینجا بودم (تمام شب اینجا بودم عزیزم)

I've been *** all day (been *** all night, baby) من تمام روز اینجا بودم (تمام شب اینجا بودم عزیزم)

And boy, got me walkin' Side to Side (Side to Side) translate

I've been *** all night (been *** all night, baby) نمی توانم آنها را بشنوم، نه، زیرا من… من تمام شب اینجا بودم (تمام شب اینجا بودم عزیزم)

I've been *** all day (been *** all day, baby) من تمام روز اینجا بودم (تمام روز اینجا بودم عزیزم)

And boy, got me walkin' Side to Side (Side to Side) translate

This the new style with the fresh type of flow translate

Wrist icicle, ride dick, bicycle translate

Come through yo, get you this type of blow translate

If you wanna Minaj, I got a tricycle translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background