تصویر آهنگ Problem از Ariana Grande Iggy Azalea

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Problem از Ariana Grande Iggy Azalea

آلبوم: Problem

👁 ٥٨٣
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرUh-huh! It's Iggy Iggs! این ایگی ایگز است!

I got one more Problem with you girl, hey! من یه مشکل دیگه با تو دارم دختر، هی!

(One less, one less Problem) یکی کمتر، یه مشکل کمتر

Hey baby, even though I hate ya, I wanna love ya هی عزیزم، با وجود اینکه ازت متنفرم، میخوام دوستت داشته باشم

(I want you) (من تو را می خواهم)

And even though I can't forgive ya, I really want to و با وجود اینکه نمی تونم ببخشمت، واقعاً تو رو می خوام

(I want you) (من تو را می خواهم)

Tell me, tell me, baby بگو عزیزم بگو

Why can't you leave me? چرا نمیتونی ترکم کنی؟

'Cause even though I shouldn't want it, I gotta have it چون حتی اگر نباید آن را بخواهم، باید آن را داشته باشم

(I want you) (من تو را می خواهم)

Head in the clouds سر در ابرها

دانلود آهنگ Problem از Ariana Grande Iggy Azalea

Got no weight on my shoulders وزنی روی شانه هایم نیست

I should be wiser, and realize that I've got من باید عاقل تر باشم و بفهمم که دارم

One less Problem without ya یه مشکل کمتره بدون تو

I got one less Problem without ya من بدون تو یه مشکل کمتر داشتم

I got one less Problem without ya من بدون تو یه مشکل کمتر داشتم

I got one less, one less Problem من یه مشکل کمتر دارم،یک مشکل کمتر

One less Problem without ya یه مشکل کمتره بدون تو

I got one less Problem without ya من بدون تو یه مشکل کمتر داشتم

I got one less Problem without ya من بدون تو یه مشکل کمتر داشتم

I got one less, one less Problem من یه مشکل کمتر دارم،یک مشکل کمتر

I know you're never gonna wake up, I gotta give up می دونم که هرگز بیدار نخواهی شد، باید تسلیم بشم

(But it's you) (اما تو هستی)

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

I know I shouldn't ever call back or let you come back من می دونم که هرگز نباید تماس بگیرم یا اجازه بدم که برگردی

(But it's you) (اما تو هستی)

Every time you touch me هر بار که به من دست میزنی

And say you love me و میگی دوستم داری

I get a little bit breathless, I shouldn't want it یه کم نفسم بند میاد، نباید بخوام

(But it's you) (اما تو هستی)

Head in the clouds سر در ابرها

Got no weight on my shoulders وزنی روی شانه هایم نیست

I should be wiser, and realize that I've got من باید عاقل تر باشم و بفهمم که دارم

One less Problem without ya یه مشکل کمتره بدون تو

I got one less Problem without ya من بدون تو یه مشکل کمتر داشتم

I got one less Problem without ya من بدون تو یه مشکل کمتر داشتم

I got one less, one less Problem من یه مشکل کمتر دارم،یک مشکل کمتر

One less Problem without ya یه مشکل کمتره بدون تو

I got one less Problem without ya (ooh, babe) من بدون تو یک مشکل کمتر داشتم (اوه عزیزم)

I got one less Problem without ya (ooh, woah) من بدون تو یه مشکل کمتر داشتم (اوه، وای)

I got one less, one less Problem من یه مشکل کمتر دارم،یک مشکل کمتر

It's Iggy Iggs! این ایگی ایگز است!

Uh, what you got? اوه، چی داری؟

Smart money bettin' I'll be better off without you رو پول زیادی شرط میبندم که بدون تو بهتر خواهم بود

In no time I'll be forgettin' all about you به زودی همه چیز تو را فراموش خواهم کرد

You sayin' that you know تو میگی که میدونی

But I really, really doubt you understand my life is easy when I ain't around you اما من واقعاً شک دارم که بفهمی وقتی در کنارت نیستم زندگی من راحته

Iggy Iggy, too biggie to be *** stressin' ایگی ایگی، آنقدر بزرگ است که اینجا استرس داره

I'm thinkin' I love the thought of you more than I love your presence فکر می کنم فکر تو را بیشتر از حضورت دوست دارم(بیشتر دوست دارم دربارت رویا ببافم تا پیشت باشم)

متن آهنگ Problem از Ariana Grande Iggy Azalea

And the best thing now is probably for you to exit و بهترین چیز در حال حاضر احتمالا برای تو اینه که بری

I let you go, let you back, I finally learned my lesson گذاشتم بری، گذاشتم برگردی، بالاخره درسمو یاد گرفتم

No half-steppin', either you want it or you just playin' translate

I'm listenin' to you knowin' I can't believe what you're sayin' translate

There's a million you's baby boo, so don't be dumb translate

I got 99 Problems but you won't be one من 99 مشکل دارم اما تو یکیشم نخواهی بود

Like what مانند آنچه که

One less, one less Problem یکی کمتر،یه مشکل کمترOne less, one less Problem یکی کمتر،یه مشکل کمتر

Head in the clouds سر در ابرها

Got no weight on my shoulders وزنی روی شانه هایم نیست

I should be wiser, and realize that I've got من باید عاقل تر باشم و بفهمم که دارم

One less Problem without ya (hey) بدون تو یه مشکل کمتره

I got one less Problem without ya (no, babe) من بدون تو یک مشکل کمتر داشتم (نه،عزیزم)

I got one less Problem without ya (ooh, ooh, baby) من بدون تو یک مشکل کمتر داشتم (اوه عزیزم)

I got one less, one less Problem من یه مشکل کمتر دارم،یک مشکل کمتر

One less Problem without ya یه مشکل کمتره بدون تو

I got one less Problem without ya (woo, hey!) من بدون تو یک مشکل کمتر داشتم

I got one less Problem without ya من بدون تو یه مشکل کمتر داشتم

I got one less, one less Problem, Problem من یدونه کمتر داشتم،یه مشکل کمتر،مشکل

One less Problem without ya (hey) بدون تو یه مشکل کمتره

I got one less Problem without ya من بدون تو یه مشکل کمتر داشتم

I got one less Problem without ya من بدون تو یه مشکل کمتر داشتم

(I got one less, one less, yeah) یکی کمتر،یکی کمتر،آره

I got one less, one less Problem من یه مشکل کمتر دارم،یک مشکل کمتر

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background