متن آهنگ No Tears Left To Cry از Ariana Grande

- No tears left to cry

- 251 👁

ژانر: پاپ - Disco

موضوع: عشق - امید
Right now, I'm in a state of mind translate I wanna be in, like, all the time translate Ain't got No Tears Left To Cry translate So I'm pickin' it up, pickin' it up translate I'm lovin', I'm livin', I'm pickin' it up translate I'm pickin' it up, pickin' it up translate I'm lovin', I'm livin', I'm pickin' it up (oh, yeah) translate I'm pickin' it up (yeah), pickin' it up (yeah) translate Lovin', I'm livin', so we turnin' up translate Yeah, we turnin' it up translate Ain't got no tears in my body translate I ran out, but boy, I like it, I like it, I like it translate Don't matter how, what, when, who tries it translate We out here vibin', we vibin', we vibin' translate Comin' out translate Even when it's rainin' down (can't stop now) translate Can't stop so shut your mouth (shut your mouth) translate And if you don't know then now you know it, babe translate Know it, babe, yeah translate Right now, I'm in a state of mind translate I wanna be in, like, all the time translate

Ain't got No Tears Left To Cry translate So I'm pickin' it up, pickin' it up (oh yeah) translate I'm lovin', I'm livin', I'm pickin' it up translate Oh, I just want you to come with me translate We're on another mentality translate Ain't got No Tears Left To Cry (to cry) translate So I'm pickin' it up, pickin' it up (oh yeah) translate I'm lovin', I'm livin', I'm pickin' it up translate Pickin' it up (yeah), pickin' it up (yeah) translate I'm lovin', I'm livin', so we turnin' up (we turnin' it up) translate Yeah, we turnin' it up translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
They point out the colors in you, I see 'em too translate And, boy, I like 'em, I like 'em, I like 'em translate We way too fly to partake in all this hate translate We're out here vibin', we vibin', we vibin' translate Comin' out translate Even when it's rainin' down (can't stop now) translate Can't stop so shut your mouth (shut your mouth) translate And if you don't know then now you know it, babe translate Know it, babe, yeah translate Right now, I'm in a state of mind translate I wanna be in, like, all the time translate Ain't got No Tears Left To Cry translate So I'm pickin' it up, pickin' it up (oh yeah) translate I'm lovin', I'm livin', I'm pickin' it up translate Oh, I just want you to come with me translate We're on another mentality translate Ain't got No Tears Left To Cry (to cry) translate

So I'm pickin' it up, pickin' it up (oh yeah) translate I'm lovin', I'm livin', I'm pickin' it up translate Comin' out, even when it's rainin' down translate Can't stop now (hmm, oh), shut your mouth translate Ain't got No Tears Left To Cry translate Oh yeah, oh yeah translate Oh, I just want you to come with me translate We're on another mentality translate Ain't got No Tears Left To Cry (cry) translate So I'm pickin' it up, pickin' it up (oh yeah) translate I'm lovin', I'm livin', I'm pickin' it up translate Pickin' it up, pickin' it up translate Lovin', I'm livin', so we turnin' up translate Yeah, we turnin' it up translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه