تصویر آهنگ Leave Me Lonely از Ariana Grande Macy Gray

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Leave Me Lonely از Ariana Grande Macy Gray

آلبوم: Dangerous Woman

منو تنها بذار

👁 ٤٧٧
امتیاز ٧.٣ از ٣ نظرDangerous love عشق خطرناک

You're no good for me, darling تو برای من خوب نیستی عزیزم

Yeah, you turn me away آره،تو پشتتو به من میکنی

Like I'm begging for a dollar مثل اینکه دارم برای یه دلار التماس میکنم

Danger, oh, how you hold me خطرناک،اوه،جوری که بغلم میکنی

I get a chill inside از درون سردم میشه

And nothing frightens me, baby, oh و هیچ چیز انقد منو به ترس نمیندازه

Is it love when so easily said goodbye? آیا این عشقه وقتی به همین راحتی خداحافظی میکنیم؟ :)

دانلود آهنگ Leave Me Lonely از Ariana Grande Macy Gray

Is it love when we've given up before we tried? آیا این عشقه که ما قبل از تلاش تسلیم میشیم؟ :)

Is it love when you stole my peace of mind? آیا این عشقه وقتی تو آرامش ذهنم رو ازم میدزدی؟ :)

Is it love when you cry, and cry and cry? آیا این عشقه وقتی گریه میکنی و گریه میکنی و گریه میکنی؟ :)

So when you walk out that door پس وقتی از اون در بیرون میری...

Don't you come back no more دیگه برنگرد

My heart has had enough of the give and take قلبم به اندازه کافی از این رفتنا و اومدنات زجر کشیده

And as much as I want you to stay به اندازه ای که نخوام بمونی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

You're a dangerous love تو یه عشق خطرناکی ...

And baby, you're no good for me, darling و بیب تو برای من خوب نیستی عزیزم

Cause if you're gonna love me and leave me hanging here چون اگه میخوای هی دوستم داشته باشی و هی ترکم کنی ...

Then I'd rather you Leave Me Lonely پس ترجیح میدم منو تنها بزاری

Even though it hurts با اینکه درد داره :)

You're a dangerous love تو یه عشق خطرناکی ...

Dangerous love عشق خطرناک

You're no good for me, darling تو برای من خوب نیستی عزیزم

Yeah, you turn me away آره،تو پشتتو به من میکنی

Like I'm begging for a dollar مثل اینکه دارم برای یه دلار التماس میکنم

Danger, oh, how you hold me خطرناک،اوه،جوری که بغلم میکنی

I get a chill inside از درون سردم میشه

And nothing frightens me, baby, oh و هیچ چیز انقد منو به ترس نمیندازه

When you walk out that door وقتی از اون در بیرون میری

Don't you come back no more دیگه برنگرد

My heart has had enough of the give and take قلبم به اندازه کافی از این رفتنا و اومدنات زجر کشیده

متن آهنگ Leave Me Lonely از Ariana Grande Macy Gray

And as much as I want you to stay به اندازه ای که نخوام بمونی

You're a dangerous love تو یه عشق خطرناکی ...

Baby, you're no good for me, darling بیب،تو برای من خوب نیستی عزیزم

‘Cause if you're gonna love me and leave me hanging hereThen I'd rather you leave, Leave Me Lonely پس ترجیح میدم ترکم کنی،تنهام بزار

Even though it hurts با اینکه درد داره :)

Dangerous love, baby عشق خطرناک،عزیزم

Dangerous love عشق خطرناک

You're no good for me, darling تو برای من خوب نیستی عزیزم

Yeah, you turn me away آره،تو پشتتو به من میکنی

Like I'm begging for a dollar مثل اینکه دارم برای یه دلار التماس میکنم

Danger, oh, how you hold me خطرناک،اوه،جوری که بغلم میکنی

I get a chill inside از درون سردم میشه

And nothing frightens me, baby, oh و هیچ چیز انقد منو به ترس نمیندازه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background