تصویر آهنگ Greedy از Ariana Grande

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Greedy از Ariana Grande

آلبوم: Dangerous Woman

حریص

👁 ٧٣٥
امتیاز ٨.٦ از ٥ نظرGreedy طماع

You know that I'm Greedy for love میدونی که من حریص عشقم

Boy, you give me feelings, never felt before پسر، تو به من احساساتی رو میدی که قبلاً هرگز حس نکرده بودم

I'm making it obvious by knocking at your door من با زدن در خانه تو این رو آشکار می کنم

I know that I'm coming tonight میدونم که امشب میام

You know I'm coming tonight میدونی من امشب میام

Don't want to deny it anymore دیگه نمیخوای انکار کنی

Been in this state of mind در این حالت ذهنی بودم

Been in this state of mind در این حالت ذهنی بودم

Been in this state of mind, ooh در این حالت ذهنی بودم، اوه

Baby, you got lucky cause you're rocking with the best عزیزم، تو خوش شانس بودی چون با بهترین ها سر و صدا می کنی

And I'm Greedy و من حریصم

(Cause I'm) so Greedy (چون من) خیلی حریصم

دانلود آهنگ Greedy از Ariana Grande

(Cause I'm so) چون من اینطوریم

I ain't talking money, I'm just physically obsessed من در مورد پول صحبت نمی کنم، من فقط از نظر جسمی وسواس دارم

And I'm Greedy و من حریصم

(Cause I'm) so Greedy (چون من) خیلی حریصم

(Cause I'm so) چون من اینطوریم

Greedy, ooh حریص

You know that I'm Greedy for love میدونی که من حریص عشقم

You know that I'm Greedy for love میدونی که من حریص عشقم

(Cause I'm so) Greedy, ooh (چون من خیلی زیاد) حریصم، اوه

You know that I'm Greedy for love میدونی که من حریص عشقم

You know that I'm Greedy for love میدونی که من حریص عشقم

(Cause I'm so) چون من اینطوریم

I don't need a phone call من نیازی به تماس تلفنی ندارم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Got nothing to say حرفی برای گفتن ندارم

I'ma tell you when it's over بهت میگم کی تموم شد

Got no games to play هیچ بازی برای بازی کردن ندارم

You know that I'm coming tonight میدونی که من امشب میام

I know I'm coming tonight میدونم امشب میام

I just need to get this out the way, oh baby من فقط باید این موضوع رو کنار بذارم، اوه عزیزم

Been in this state of mind در این حالت ذهنی بودم

Been in this state of mind در این حالت ذهنی بودم

Been in this state of mind, ooh در این حالت ذهنی بودم، اوه

Baby, you got lucky cause you're rocking with the best عزیزم، تو خوش شانس بودی چون با بهترین ها سر و صدا می کنی

And I'm Greedy و من حریصم

(Cause I'm) so Greedy (چون من) خیلی حریصم

(Cause I'm so) چون من اینطوریم

I ain't talking money, I'm just physically obsessed من در مورد پول صحبت نمی کنم، من فقط از نظر جسمی وسواس دارم

And I'm Greedy و من حریصم

(Cause I'm) so Greedy (چون من) خیلی حریصم

(Cause I'm so) چون من اینطوریم

Greedy, ooh حریص

You know that I'm Greedy for love میدونی که من حریص عشقم

You know that I'm Greedy for love میدونی که من حریص عشقم

Cause I'm so Greedy, ooh چون من خیلی حریصم، اوه

You know that I'm Greedy for love میدونی که من حریص عشقم

You know that I'm Greedy for love میدونی که من حریص عشقم

Cause I'm so چون من اینطورم

Greedy, I'm Greedy, I'm Greedy, I'm Greedy حریص، من حریص، من حریص، من طماع هستم

I'm Greedy, I'm Greedy, I'm Greedy, I'm Greedy for love من حریص هستم، من حریص هستم، من حریص هستم، من حریص عشق هستم

متن آهنگ Greedy از Ariana Grande

Greedy, I'm Greedy, I'm Greedy, I'm Greedy حریص، من حریص، من حریص، من طماع هستم

I'm Greedy, I'm Greedy, I'm Greedy, I'm Greedy for love من حریص هستم، من حریص هستم، من حریص هستم، من حریص عشق هستم

Baby, you got lucky cause you're rocking with the best عزیزم، تو خوش شانس بودی چون با بهترین ها سر و صدا می کنی

And I'm Greedy و من حریصم

(Cause I'm) so Greedy (چون من) خیلی حریصم

(Cause I'm so) چون من اینطوریم

I ain't talking money, I'm just physically obsessed من در مورد پول صحبت نمی کنم، من فقط از نظر جسمی وسواس دارم

And I'm Greedy و من حریصم

(Cause I'm) so Greedy (چون من) خیلی حریصم(Cause I'm so) چون من اینطوریم

Greedy, ooh حریص

You know that I'm Greedy for love میدونی که من حریص عشقم

You know that I'm Greedy for love میدونی که من حریص عشقم

Cause I'm so Greedy, ooh چون من خیلی حریصم، اوه

You know that I'm Greedy for love میدونی که من حریص عشقم

You know that I'm Greedy for love میدونی که من حریص عشقم

(You know I'm) میدونی من هستم

Cause I'm so Greedy, ooh چون من خیلی حریصم، اوه

You know that I'm Greedy for love میدونی که من حریص عشقم

(Oh, don't you know I'm Greedy?) (اوه، نمی دونی که من حریصم؟)

You know that I'm Greedy for love میدونی که من حریص عشقم

(Oh, don't you know I'm Greedy?) (اوه، نمی دونی که من حریصم؟)

Greedy, ooh حریص

You know that I'm Greedy for love میدونی که من حریص عشقم

You know that I'm Greedy for love میدونی که من حریص عشقم

Cause I'm so چون من اینطورم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background