تصویر آهنگ Focus از Ariana Grande

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Focus از Ariana Grande

تمرکز

👁 ٨٢٦
امتیاز ١٠.٠ از ٢ نظرHey هی!

I know what I came to do میدونم اومدم چیکار کنم

And that ain't gonna change و این تغییر نخواهد کرد

So go ahead and talk your talk پس ادامه بده و حرفت رو بزن

Cause I won't take the bait چون طعمه رو نمیگیرم

I'm over *** doing what I like من اینجا هستم و کاری رو که دوست دارم انجام می دم

I'm over *** working day and night من اینجام و شب و روز کار میکنم

And if my real ain't real enough و اگر معنای واقعی من ، به اندازه کافی برام واقعی نباشه

I'm sorry for you, bae من برات متاسفم عزیزم

دانلود آهنگ Focus از Ariana Grande

Let's find a light inside our universe now بیا همین الان نوری در درون جهان خود پیدا کنیم

Where ain't nobody keep on holding us down جایی که هیچ کس ما رو نگه نمی داره

Just come and get it, let them say what they say فقط بیا و بگیر، بگذار هر چه میگن، بگن

Cause I'm about to put them all away چون من می خواهم همه آنها را کنار بگذارم

Focus on me, f-f-Focus on me روی من تمرکز کن، روی من تمرکز کن

Focus on me, f-f-Focus on me روی من تمرکز کن، روی من تمرکز کن

Focus on me (Focus), f-f-Focus on me (Focus on me) روی من تمرکز کن،روی من تمرکز کن

Focus on me (Focus), f-f-Focus on me (Focus on me) روی من تمرکز کن،روی من تمرکز کن

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

I can tell you're curious میتونم بگم کنجکاو هستی

It's written on your lips روی لبات نوشته شده

Ain't no need to hold it back نیازی به مخفی کردنش نیست

Go 'head and talk your shit برو و حرفاتو بزن

I know you're hoping that I'll react میدونم امیدواری که من واکنشی نشون بدم

I know you're hoping I'm looking back می دانم که امیدواری من به گذشته نگاه کنم

But if my real ain't real enough اما اگر معنای واقعی من ، به اندازه کافی برام واقعی نباشه

Then I don't know what is بعد من نمیدونم چی میشه

Let's find a light inside our universe now بیا همین الان نوری در درون جهان خود پیدا کنیم

Where ain't nobody keep on holding us down جایی که هیچ کس ما رو نگه نمی داره

Just come and get it, let them say what they say فقط بیا و بگیر، بگذار هر چه میگن، بگن

Cause I'm about to put them all away چون من می خواهم همه آنها را کنار بگذارم

Focus on me, f-f-Focus on me روی من تمرکز کن، روی من تمرکز کن

Focus on me, f-f-Focus on me روی من تمرکز کن، روی من تمرکز کن

Focus on me (Focus), f-f-Focus on me (Focus on me) روی من تمرکز کن،روی من تمرکز کن

Focus on me (Focus), f-f-Focus on me (Focus on me) روی من تمرکز کن،روی من تمرکز کن

متن آهنگ Focus از Ariana Grande

1, 2, 3, c'mon girls 1، 2، 3، بیایید دخترا

You're gonna like it تو آن را دوست خواهی داشت

Come on, now, now بیا، حالا، حالا

Let's find a light inside our universe now بیا همین الان نوری در درون جهان خود پیدا کنیمWhere ain't nobody keep on holding us down جایی که هیچ کس ما رو نگه نمی داره

Just come and get it, let them say what they say فقط بیا و بگیر، بگذار هر چه میگن، بگن

Cause I'm about to put them all away چون من می خواهم همه آنها را کنار بگذارم

Focus on me, f-f-Focus on me روی من تمرکز کن، روی من تمرکز کن

Focus on me, f-f-Focus on me روی من تمرکز کن، روی من تمرکز کن

Focus on me (Focus), f-f-Focus on me (Focus on me) روی من تمرکز کن،روی من تمرکز کن

Focus on me (Focus), f-f-Focus on me (Focus on me) روی من تمرکز کن،روی من تمرکز کن

Focus on me, f-f-Focus on me روی من تمرکز کن، روی من تمرکز کن

Focus on me, f-f-Focus on me روی من تمرکز کن، روی من تمرکز کن

Focus on me (Focus), f-f-Focus on me (Focus on me) روی من تمرکز کن،روی من تمرکز کن

Focus on me (Focus), f-f-Focus on me (Focus on me) روی من تمرکز کن،روی من تمرکز کن

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background