تصویر آهنگ Everyday از Ariana Grande Future

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Everyday از Ariana Grande Future

👁 ٣٤٤١
امتیاز ١٠.٠ از ٢ نظرAnytime I'm alone, I can't help thinking about you هر وقت تنها باشم، نمی تونم به تو فکر نکنم

All I want, all I need, all I see is just me and you تنها چیزی که می خواهم، تنها چیزی که نیاز دارم، تنها چیزی که می بینم من و تو هستیم

He giving me that good shit او به من آن چیزهای خوب را می دهد

That make me not quit, that good shit که باعث می شود من را ترک نکنم، آن چیزهای خوب

He giving me that good shit او به من آن چیزهای خوب را می دهد

That make me not quit, that good shit که باعث می شود من را ترک نکنم، آن چیزهای خوب

Oh, he give it to me او آن را به من می دهد

Everyday, Everyday, Everyday, every هر روز، هر روز، هر روز، هر روز

He give it to me او آن را به من می دهد

Everyday, Everyday, Everyday, every هر روز، هر روز، هر روز، هر روز

Oh, he give it to me او آن را به من می دهد

Everyday, Everyday, Everyday, every هر روز، هر روز، هر روز، هر روز

دانلود آهنگ Everyday از Ariana Grande Future

He give it to me او آن را به من می دهد

Everyday, Everyday, Everyday, every هر روز، هر روز، هر روز، هر روز

Anytime, anywhere, baby boy, I can misbehave در هر زمان، هر جا، پسر عزیزم، من می توانم بد رفتار کنم

Breathe me in, breathe me out, feel me, I'm مرا نفس بکش، مرا بیرون بده، مرا احساس کن، من هستم

Running through your veins در رگهایت جریان داره

He giving me that good shit او به من آن چیزهای خوب را می دهد

That make me not quit, that good shit که باعث می شود من را ترک نکنم، آن چیزهای خوب

He giving me that good shit او به من آن چیزهای خوب را می دهد

That make me not quit, that good shit که باعث می شود من را ترک نکنم، آن چیزهای خوب

Oh, he give it to me او آن را به من می دهد

Everyday, Everyday, Everyday, every هر روز، هر روز، هر روز، هر روز

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

He give it to me او آن را به من می دهد

Everyday, Everyday, Everyday, every هر روز، هر روز، هر روز، هر روز

Oh, he give it to me او آن را به من می دهد

Everyday, Everyday, Everyday, every هر روز، هر روز، هر روز، هر روز

He give it to me او آن را به من می دهد

Everyday, Everyday, Everyday, every هر روز، هر روز، هر روز، هر روز

He make me go.... او مرا وادار به رفتن می کنه....

La, la, la, la, la, la, la, la لا لا لا لا

La, la, la, la, la, la لا لا لا لا

Everyday, every هر روز

La, la, la, la, la, la, la, la لا لا لا لا

La, la, la, la, la, la لا لا لا لا

Everyday, every هر روز

I put that work on you Everyday من آن کار را هر روز روی تو می گذارم

When the night fall 'til the sun come up وقتی شب می‌گذرد تا خورشید طلوع کند

You done fell in love with a bad guy تو عاشق یه پسر بد شدی

I don't compromise my passion من اشتیاقم را به خطر نمی اندازم

You know what you do for me, I'm doing the same for you تو میدونی برای من چیکار میکنی منم برات همین کارو میکنم

I don't be trippin' or makin' mistakes من اشتباه نمیکنم

I made too many in my past (that's right) من در گذشته خیلی زیاد ساخته ام (درست است)

I fight for the things you believe in من برای چیزهایی که تو به آنها اعتقاد داری می جنگم

I got your body and put it in drive, baby من بدنت را گرفتم و در درایو گذاشتم عزیزم

Like I got keys in مثل اینکه من کلیدها را وارد کردم

We 'bout to take us a vacation قرار است برایمان یک تعطیلات ببریم

I'm 'bout to put all this vintage lovin' on you من "قرار دارم این همه عشق قدیمی" را روی تو بگذارم

متن آهنگ Everyday از Ariana Grande Future

Baby, like it was the late 80s عزیزم، انگار اواخر دهه 80 بود

When you ride on me, baby, rotate it وقتی سوار من شدی، عزیزم، آن را بچرخان

He giving me that good shit او به من آن چیزهای خوب را می دهد

That make me not quit, that good shit که باعث می شود من را ترک نکنم، آن چیزهای خوب

Oh, he give it to me او آن را به من می دهد

Everyday, Everyday, Everyday, every هر روز، هر روز، هر روز، هر روز

He give it to me او آن را به من می دهدEveryday, Everyday, Everyday, every هر روز، هر روز، هر روز، هر روز

Oh, he give it to me او آن را به من می دهد

Everyday, Everyday, Everyday, every هر روز، هر روز، هر روز، هر روز

He give it to me او آن را به من می دهد

Everyday, Everyday, Everyday, every هر روز، هر روز، هر روز، هر روز

He make me go.... او مرا وادار به رفتن می کنه....

La, la, la, la, la, la, la, la لا لا لا لا

La, la, la, la, la, la لا لا لا لا

Everyday, every هر روز

La, la, la, la, la, la, la, la لا لا لا لا

La, la, la, la, la, la لا لا لا لا

Everyday, every هر روز

Give it to me, to me اونو بده به من، به من

(She got me on it...) او من را با آن مشغول کرد ...

Oh, he give it to me every day اوه اون هر روز بهم میده?

(She got me on it...) او من را با آن مشغول کرد ...

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background