تصویر آهنگ CyzkDOMbclprEz از Ariana Grande

متن و ترجمه آهنگ CyzkDOMbclprEz از Ariana Grande

آلبوم: Dangerous Woman

BQSsLdGPDqzp

👁 ١٨٣I was born of the ice and snow من از یخ و برف به دنیا اومدم

With the winter wolves, in the dark, alone با گرگ های زمستانی، در تاریکی، تنها

The wildest night, I became the one وحشی ترین شب، من شدم

And you'll know you're mine when the silence calls و وقتی سکوت فرا می خواند، می دانی که مال منی

Heavy is the crown only for the weak تاج فقط برای ضعیفان سنگین است

A knife in my heart couldn't slow me down چاقویی که در قلبم بود نتوانست سرعتم را کم کند

'Cause power is power, the fire never goes out چون قدرت قدرت است، آتش هرگز خاموش نمی شود

I rise from my scars, nothing hurts me now من از زخم هایم بلند می شوم، اکنون هیچ چیزی به من صدمه نمی زند

'Cause power is power چون قدرت قدرت است

Now watch me burn it down حالا تماشا کن که من آن را می سوزانم

I went down for the coldest one رفتم پایین برای سردترین

And I know I'll win 'cause I played before, yeah و می دانم که برنده خواهم شد، چون قبلا بازی کرده بودم، بله

I don't know with whatever you say با هر چی شما بگی نمیدونم

I don't know if we need it your way نمی دانم به روش شما به آن نیاز داریم یا نه

You wouldn't take my place تو جای من رو نمیگیری

Put me away, I die lookin' up at your face مرا کنار بگذار، من میمیرم که به صورت تو نگاه کنم

How do I ever know? Who can I trust? من از کجا می دانم؟ به چه کسی اعتماد کنم؟

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Feelings of emptiness احساس پوچی

Only love could *** me, God bless translate

A knife in my heart یک چاقو در قلب من

Couldn't slow me down (Couldn't slow me down) نمیتونست منو آروم کنه

'Cause power is power ('Cause power is power) چون قدرت قدرتع

The fire never goes out آتش هرگز خاموش نمی شود

I rise from my scars translate

Nothing hurts me now (Nothing hurts me now) translate

'Cause power is power ('Cause power is power) چون قدرت قدرتع

Now watch me burn it down حالا تماشا کن که من آن را می سوزانم

Breathe, feel the air that I breathe (Yeah) translate

Air that I, air that I breathe (Ooh) translate

Who's hotter? Been a monster with a crown (Ooh) translate

Soul-swapper, high water, keep your head up, you might drown (Ooh) translate

Hit as well, it's way colder, by the day, we count it down translate

Been around, just been waitin' up, she gon' come around translate

I took a drag, bust it out the gate, smile lil baby, slay translate

متن آهنگ CyzkDOMbclprEz از Ariana Grande

I wore a flag, put that on my face, ain't nobody safe translate

Lift the mask, they gon' have to see what they can't erase translate

I took a life, so I took it back (Do-do-do-do-do, yeah) translate

Danger's on my mind (Ah) translate

Ain't no knife, dagger, bullet that can do it translate'Fore you even know, oh, yeah, she'll do it, yeah, yeah (Ah) translate

Heavy is the crown, but never for a queen (Oh yeah) translate

A knife in my heart یک چاقو در قلب من

It couldn't slow me down (Couldn't slow me down) translate

'Cause power is power ('Cause power is power) چون قدرت قدرتع

The fire never goes out (Oh) translate

I rise from my scars (Yeah) translate

Nothing hurts me now (Nothing hurts me now) translate

'Cause power is power ('Cause power is power) چون قدرت قدرتع

Now watch me burn it down (Ooh, yeah, yeah) translate

Now watch me burn it down حالا تماشا کن که من آن را می سوزانم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background