تصویر آهنگ Be Alright از Ariana Grande

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Be Alright از Ariana Grande

آلبوم: Dangerous Woman

👁 ٥٨٨
امتیاز ٧.٠ از ٣ نظرAh آه

Hey ah... هی آه...

Oh whoa اوه اوه

Hey yeah هی آره

(Somehow) به نحوی

Midnight shadows سایه های نیمه شب

When finding love is a battle وقتی یافتن عشق یک نبرد است

But daylight is so close اما نور روز خیلی نزدیک است

So don't you worry 'bout a thing پس نگران چیزی نباش

We're gonna Be Alright ما خوب می شویم

دانلود آهنگ Be Alright از Ariana Grande

Hey! هی!

We're gonna Be Alright ما خوب می شویم

Hey yeah هی آره

Oh yeah آره

We're gonna Be Alright ما خوب می شویم

Baby don't you know عزیزم نمیدونی

All of them tears gon' come and go همه اشک ها می آیند و می روند

Baby you just gotta make up your mind عزیزم فقط باید تصمیمت رو بگیری

That every little thing is gonna Be Alright که هر چیز کوچکی خوب می شود

Baby don't you know عزیزم نمیدونی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

All of them tears gon' come and go همه اشک ها می آیند و می روند

Baby you just gotta make up your mind عزیزم فقط باید تصمیمت رو بگیری

We decided ما تصمیم گرفتیم

We're gonna Be Alright ما خوب می شویم

Hey yeah هی آره

We're gonna Be Alright ما خوب می شویم

Yeah آره

Hey! هی!

We're gonna Be Alright ما خوب می شویم

We're in slow motion ما در حرکت آهسته هستیم

Can't seem to get where we're going به نظر نمی رسد به جایی که می رویم برسیم

But the high times are golden اما دوران اوج طلایی است

Cause they all lead to better days زیرا همه آنها به روزهای بهتری منجر می شوند

We're gonna Be Alright ما خوب می شویم

Hey! هی!

We're gonna Be Alright ما خوب می شویم

Yeah آره

Oh yeah آره

Oh yeah آره

متن آهنگ Be Alright از Ariana Grande

We're gonna Be Alright ما خوب می شویم

Baby don't you know عزیزم نمیدونی

All of them tears gon' come and go همه اشک ها می آیند و می روند

Baby you just gotta make up your mind عزیزم فقط باید تصمیمت رو بگیری

That every little thing is gonna Be Alright که هر چیز کوچکی خوب می شودBaby don't you know عزیزم نمیدونی

All of them tears gon' come and go همه اشک ها می آیند و می روند

Baby you just gotta make up your mind عزیزم فقط باید تصمیمت رو بگیری

We decided ما تصمیم گرفتیم

We're gonna Be Alright ما خوب می شویم

Hey! هی!

We're gonna Be Alright ما خوب می شویم

Ooooh baby اوه عزیزم

Ooooh yeah اوه آره

Oh yeah آره

We're gonna Be Alright ما خوب می شویم

We're gonna Be Alright ما خوب می شویم

(Somehow) به نحوی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background